Pola formularza

Formularz: MDR-2 Zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego na podstawie art. 86b § 6 oraz art. 86d § 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17033727</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <header>[Nagłówek]</header>
       <p1_mdr1>[data]</p1_mdr1>
       <p_cel_zawiadomienia>0:--- Wybierz opcję ---* / 1:Złożenie zawiadomienia / 2:Uzupełnienie zawiadomienia. Uwaga! W polu &quot;Dodatkowe wyjaśnienia&quot; należy wskazać powód złożenia uzupełnienia.</p_cel_zawiadomienia>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p_wybor_dane_identyfikacyjne>1:--- Wybierz opcję ---* / 2:Dane identyfikacyjne osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / 3:Dane identyfikacyjne osoby fizycznej niemającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / 4:Dane podmiotu niebędącego osobą fizyczną</p_wybor_dane_identyfikacyjne>
       <p_input_dane_skladajacego1_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p_input_dane_skladajacego1_subfield_>
       <p_input_dane_skladajacego1_subfield_2>[Pole PESEL]</p_input_dane_skladajacego1_subfield_2>
       <p_input_dane_skladajacego1_subfield_3>[Pole NIP]</p_input_dane_skladajacego1_subfield_3>
       <p_input_dane_skladajacego2>[pierwszeImie]</p_input_dane_skladajacego2>
       <p_input_dane_skladajacego3>[nazwisko]</p_input_dane_skladajacego3>
       <p_input_dane_skladajacego4>[dataUrodzenia]</p_input_dane_skladajacego4>
       <p_input_dane_skladajacego5>[miejsceUrodzenia]</p_input_dane_skladajacego5>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <p_input_dane_skladajacego_6>[KodKraju]</p_input_dane_skladajacego_6>
       <p_input_dane_skladajacego7>[pierwszeImie]</p_input_dane_skladajacego7>
       <p_input_dane_skladajacego8>[nazwisko]</p_input_dane_skladajacego8>
       <p_input_dane_skladajacego9>[dataUrodzenia]</p_input_dane_skladajacego9>
       <p_input_dane_skladajacego10>[miejsceUrodzenia]</p_input_dane_skladajacego10>
       <p_input_dane_skladajacego11>[NIP]</p_input_dane_skladajacego11>
       <p_input_dane_skladajacego12>[Pole tekstowe]</p_input_dane_skladajacego12>
       <p_input_dane_skladajacego13>1:--- Wybierz opcję ---* / 2:dokument ubezpieczeniowy / 3:paszport / 4:urzędowy dokument stwierdzający tożsamość / 8:inny rodzaj identyfikacji podatkowej / 9:inny dokument potwierdzający tożsamość</p_input_dane_skladajacego13>
       <p_input_dane_skladajacego14>[kraj]</p_input_dane_skladajacego14>
       <p_input_dane_skladajacego16>[kraj]</p_input_dane_skladajacego16>
       <p_input_dane_skladajacego17>[Pole tekstowe]</p_input_dane_skladajacego17>
       <p_input_dane_skladajacego18>[kraj]</p_input_dane_skladajacego18>
       <rect2>[Pole powtarzalne]</rect2>
       <p_input_dane_skladajacego_15>[kraj]</p_input_dane_skladajacego_15>
       <p_input_dane_skladajacego20>1:--- Wybierz opcję ---* / 2:NIP / 3:Zagraniczny numer identyfikacji podatkowej</p_input_dane_skladajacego20>
       <p_input_dane_skladajacego21>[NIP]</p_input_dane_skladajacego21>
       <p_input_dane_skladajacego22>[Pole tekstowe]</p_input_dane_skladajacego22>
       <p_input_dane_skladajacego23>[nazwaPelna]</p_input_dane_skladajacego23>
       <p_input_dane_skladajacego23_2>[kraj]</p_input_dane_skladajacego23_2>
       <rect3>[Pole powtarzalne]</rect3>
       <p_input_dane_skladajacego23_1>[kraj]</p_input_dane_skladajacego23_1>
       <p_wybor_adres_zamieszkania>1:--- Wybierz opcję ---* / 2:Adres polski / 3:Adres zagraniczny</p_wybor_adres_zamieszkania>
       <p_input_dane_skladajacego24>[kraj]</p_input_dane_skladajacego24>
       <p_input_dane_skladajacego25>[Wojewodztwo]</p_input_dane_skladajacego25>
       <p_input_dane_skladajacego26>[Powiat]</p_input_dane_skladajacego26>
       <p_input_dane_skladajacego27>[Gmina]</p_input_dane_skladajacego27>
       <p_input_dane_skladajacego28>[Ulica]</p_input_dane_skladajacego28>
       <p_input_dane_skladajacego29>[NrDomu]</p_input_dane_skladajacego29>
       <p_input_dane_skladajacego30>[NrLokalu]</p_input_dane_skladajacego30>
       <p_input_dane_skladajacego31>[Miejscowosc]</p_input_dane_skladajacego31>
       <p_input_dane_skladajacego32>[KodPocztowy]</p_input_dane_skladajacego32>
       <p_input_dane_skladajacego33>[KodKraju]</p_input_dane_skladajacego33>
       <p_input_dane_skladajacego34>[Ulica]</p_input_dane_skladajacego34>
       <p_input_dane_skladajacego35>[NrDomu]</p_input_dane_skladajacego35>
       <p_input_dane_skladajacego36>[NrLokalu]</p_input_dane_skladajacego36>
       <p_input_dane_skladajacego37>[Miejscowosc]</p_input_dane_skladajacego37>
       <p_input_dane_skladajacego38>[KodPocztowy]</p_input_dane_skladajacego38>
       <p_info_poinformowanie_zawiadamiajacego>0:--- Wybierz opcję ---* / 1:Promotor / 2:Wspomagający</p_info_poinformowanie_zawiadamiajacego>
       <p_input_poinformowanie_zawiadamiajacego1>[data]</p_input_poinformowanie_zawiadamiajacego1>
       <p_input_poinformowanie_zawiadamiajacego2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p_input_poinformowanie_zawiadamiajacego2>
       <p_info_wspomagajacy>0:--- Wybierz opcję ---* / 1:Wspomagający nie został poinformowany o NSP zgodnie z art. 86d § 1 ustawy (art. 86d § 3 ustawy) / 2:Wspomagający nie został poinformowany o NSP zgodnie z art. 86d § 1 ustawy (art. 86d § 3 ustawy) oraz przekazanie przez wspomagającego informacji o schemacie podatkowym naruszałoby obowiązek zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej (art. 86d § 5 ustawy) / 3:Wspomagającemu nie została przekazana informacja, o której mowa w art. 86b § 3 ustawy (art. 86d § 3 ustawy) / 4:Wspomagającemu nie została przekazana informacja, o której mowa w art. 86b § 3 ustawy (art. 86d § 3 ustawy) oraz przekazanie przez wspomagającego informacji o schemacie podatkowym naruszałoby obowiązek zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej (art. 86d § 5 ustawy)</p_info_wspomagajacy>
       <p_input_wspomagajacy1>[data]</p_input_wspomagajacy1>
       <p_input_wspomagajacy2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p_input_wspomagajacy2>
       <p_input_wspomagajacy3>[data]</p_input_wspomagajacy3>
       <p_input_wspomagajacy4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p_input_wspomagajacy4>
       <p_input_wspomagajacy5>[data]</p_input_wspomagajacy5>
       <p_input_wspomagajacy6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p_input_wspomagajacy6>
       <p_input_wspomagajacy7>[data]</p_input_wspomagajacy7>
       <p_input_wspomagajacy8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p_input_wspomagajacy8>
       <p_dodatkowe_wyjasnienia>[pole wielowierszowe]</p_dodatkowe_wyjasnienia>
       <p_podpis>0:--- Wybierz opcję ---* / 1:Informacja podpisana osobiście przez podatnika będącego osobą fizyczną lub zgodnie z zasadami reprezentacji osoby prawnej / 2:Informacja podpisana przez pełnomocnika ogólnego / 3:Informacja podpisana przez pełnomocnika szczególnego</p_podpis>
       <p_podpis_dodatkowe_info>[pole wielowierszowe]</p_podpis_dodatkowe_info>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>MDR-2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17033727</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <header></header>
       <p1_mdr1>30-10-1990</p1_mdr1>
       <p_cel_zawiadomienia>0</p_cel_zawiadomienia>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p_wybor_dane_identyfikacyjne>1</p_wybor_dane_identyfikacyjne>
       <p_input_dane_skladajacego1_subfield_>2</p_input_dane_skladajacego1_subfield_>
       <p_input_dane_skladajacego1_subfield_2>23050608219</p_input_dane_skladajacego1_subfield_2>
       <p_input_dane_skladajacego1_subfield_3>8875155741</p_input_dane_skladajacego1_subfield_3>
       <p_input_dane_skladajacego2>Jan</p_input_dane_skladajacego2>
       <p_input_dane_skladajacego3>Kowalski</p_input_dane_skladajacego3>
       <p_input_dane_skladajacego4>30-10-1985</p_input_dane_skladajacego4>
       <p_input_dane_skladajacego5>Poznań</p_input_dane_skladajacego5>
       <rect1></rect1>
       <p_input_dane_skladajacego_6>PL</p_input_dane_skladajacego_6>
       <p_input_dane_skladajacego7>Jan</p_input_dane_skladajacego7>
       <p_input_dane_skladajacego8>Kowalski</p_input_dane_skladajacego8>
       <p_input_dane_skladajacego9>30-10-1985</p_input_dane_skladajacego9>
       <p_input_dane_skladajacego10>Poznań</p_input_dane_skladajacego10>
       <p_input_dane_skladajacego11>8875155741</p_input_dane_skladajacego11>
       <p_input_dane_skladajacego12>test pola tekstowego</p_input_dane_skladajacego12>
       <p_input_dane_skladajacego13>1</p_input_dane_skladajacego13>
       <p_input_dane_skladajacego14>PL</p_input_dane_skladajacego14>
       <p_input_dane_skladajacego16>PL</p_input_dane_skladajacego16>
       <p_input_dane_skladajacego17>test pola tekstowego</p_input_dane_skladajacego17>
       <p_input_dane_skladajacego18>PL</p_input_dane_skladajacego18>
       <rect2></rect2>
       <p_input_dane_skladajacego_15>PL</p_input_dane_skladajacego_15>
       <p_input_dane_skladajacego20>1</p_input_dane_skladajacego20>
       <p_input_dane_skladajacego21>8875155741</p_input_dane_skladajacego21>
       <p_input_dane_skladajacego22>test pola tekstowego</p_input_dane_skladajacego22>
       <p_input_dane_skladajacego23>Pełna nazwa testowa</p_input_dane_skladajacego23>
       <p_input_dane_skladajacego23_2>PL</p_input_dane_skladajacego23_2>
       <rect3></rect3>
       <p_input_dane_skladajacego23_1>PL</p_input_dane_skladajacego23_1>
       <p_wybor_adres_zamieszkania>1</p_wybor_adres_zamieszkania>
       <p_input_dane_skladajacego24>PL</p_input_dane_skladajacego24>
       <p_input_dane_skladajacego25>wielkopolskie</p_input_dane_skladajacego25>
       <p_input_dane_skladajacego26>poznański</p_input_dane_skladajacego26>
       <p_input_dane_skladajacego27>Poznań</p_input_dane_skladajacego27>
       <p_input_dane_skladajacego28>Strzelecka</p_input_dane_skladajacego28>
       <p_input_dane_skladajacego29>1</p_input_dane_skladajacego29>
       <p_input_dane_skladajacego30>1</p_input_dane_skladajacego30>
       <p_input_dane_skladajacego31>Poznań</p_input_dane_skladajacego31>
       <p_input_dane_skladajacego32>61-155</p_input_dane_skladajacego32>
       <p_input_dane_skladajacego33>PL</p_input_dane_skladajacego33>
       <p_input_dane_skladajacego34>Strzelecka</p_input_dane_skladajacego34>
       <p_input_dane_skladajacego35>1</p_input_dane_skladajacego35>
       <p_input_dane_skladajacego36>1</p_input_dane_skladajacego36>
       <p_input_dane_skladajacego37>Poznań</p_input_dane_skladajacego37>
       <p_input_dane_skladajacego38>61-155</p_input_dane_skladajacego38>
       <p_info_poinformowanie_zawiadamiajacego>0</p_info_poinformowanie_zawiadamiajacego>
       <p_input_poinformowanie_zawiadamiajacego1>30-10-1990</p_input_poinformowanie_zawiadamiajacego1>
       <p_input_poinformowanie_zawiadamiajacego2>10</p_input_poinformowanie_zawiadamiajacego2>
       <p_info_wspomagajacy>0</p_info_wspomagajacy>
       <p_input_wspomagajacy1>30-10-1990</p_input_wspomagajacy1>
       <p_input_wspomagajacy2>10</p_input_wspomagajacy2>
       <p_input_wspomagajacy3>30-10-1990</p_input_wspomagajacy3>
       <p_input_wspomagajacy4>10</p_input_wspomagajacy4>
       <p_input_wspomagajacy5>30-10-1990</p_input_wspomagajacy5>
       <p_input_wspomagajacy6>10</p_input_wspomagajacy6>
       <p_input_wspomagajacy7>30-10-1990</p_input_wspomagajacy7>
       <p_input_wspomagajacy8>10</p_input_wspomagajacy8>
       <p_dodatkowe_wyjasnienia>to jest pole wielowierszowe</p_dodatkowe_wyjasnienia>
       <p_podpis>0</p_podpis>
       <p_podpis_dodatkowe_info>to jest pole wielowierszowe</p_podpis_dodatkowe_info>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>