Pola formularza

Formularz: ZUS US-1 (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby, która w Polsce wykonuje pracę na własny rachunek i będzie wykonywać działalność w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w SzwajcariiPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15040783</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2>[NIP]</p2>
       <p3>[REGON]</p3>
       <p4>[pierwszeImie]</p4>
       <p5>[nazwisko]</p5>
       <p6>[miejsceUrodzenia]</p6>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8>[Ulica]</p8>
       <p9>[NrDomu]</p9>
       <p10>[NrLokalu]</p10>
       <p11>[KodPocztowy]</p11>
       <p12>[Miejscowosc]</p12>
       <p13>[KodKraju]</p13>
       <p14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14>
       <p15>[nazwaPelna]</p15>
       <p16>[Ulica]</p16>
       <p17>[NrDomu]</p17>
       <p18>[NrLokalu]</p18>
       <p19>[KodPocztowy]</p19>
       <p20>[Miejscowosc]</p20>
       <p21>[KodKraju]</p21>
       <p22>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p22>
       <p23>[data]</p23>
       <p24>[data]</p24>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <p26>[pole wielowierszowe]</p26>
       <p27>[data]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_1>
       <p29_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_2>
       <p29_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_3>
       <p29_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_4>
       <p29_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_5>
       <p29_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_6>
       <p29_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_7>
       <p29_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_8>
       <p29_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_9>
       <p29_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_10>
       <p29_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_11>
       <p29_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_12>
       <p29_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_13>
       <p29_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_14>
       <p29_15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_15>
       <p29_16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_16>
       <p29_17>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_17>
       <p29_18>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_18>
       <p29_19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_19>
       <p29_20>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_20>
       <p29_21>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_21>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_>
       <p32_>[Wartość wyboru w polu p32. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_>
       <p33_>[Wartość wyboru w polu p33. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_>
       <p34_>[Wartość wyboru w polu p34. Dostępne wartości: 1 2 ]</p34_>
       <p35>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35>
       <p36_>[Wartość wyboru w polu p36. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p36_>
       <p37_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p37_subfield_0>
       <p38>[Data wypełnienia]</p38>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS US-1</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15040783</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2>8875155741</p2>
       <p3>773461194</p3>
       <p4>Jan</p4>
       <p5>Kowalski</p5>
       <p6>Poznań</p6>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>Strzelecka</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>61-155</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>PL</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>Pełna nazwa testowa</p15>
       <p16>Strzelecka</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>61-155</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>PL</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>30-10-1990</p23>
       <p24>30-10-1990</p24>
       <p25_>1</p25_>
       <p26>to jest pole wielowierszowe</p26>
       <p27>30-10-1990</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29_1>1</p29_1>
       <p29_2>1</p29_2>
       <p29_3>1</p29_3>
       <p29_4>1</p29_4>
       <p29_5>1</p29_5>
       <p29_6>1</p29_6>
       <p29_7>1</p29_7>
       <p29_8>1</p29_8>
       <p29_9>1</p29_9>
       <p29_10>1</p29_10>
       <p29_11>1</p29_11>
       <p29_12>1</p29_12>
       <p29_13>1</p29_13>
       <p29_14>1</p29_14>
       <p29_15>1</p29_15>
       <p29_16>1</p29_16>
       <p29_17>1</p29_17>
       <p29_18>1</p29_18>
       <p29_19>1</p29_19>
       <p29_20>1</p29_20>
       <p29_21>1</p29_21>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31_>1</p31_>
       <p32_>1</p32_>
       <p33_>1</p33_>
       <p34_>1</p34_>
       <p35>10</p35>
       <p36_>1</p36_>
       <p37_subfield_0>26</p37_subfield_0>
       <p38>30-10-2014</p38>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>