Pola formularza

Formularz: ZUS ZAS-64 Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15014070</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>[REGON]</p2>
       <p3>[PESEL]</p3>
       <p4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4_1>
       <p4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4_2>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_4>[nazwa pełna]</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_2>[nazwisko]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>[imię]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_3>[drugie imię]</p5_subfield_3>
       <p5_6>[Ulica]</p5_6>
       <p6>[NrDomu]</p6>
       <p7>[NrLokalu]</p7>
       <p8>[KodPocztowy]</p8>
       <p9>[Miejscowosc]</p9>
       <p10>[PESEL]</p10>
       <p11_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p11_1>
       <p11_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p11_2>
       <p12>[pierwszeImie]</p12>
       <p13>[nazwisko]</p13>
       <p14>[pole wielowierszowe]</p14>
       <p15>[pole wielowierszowe]</p15>
       <p16>[Data wypełnienia]</p16>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ZAS-64</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15014070</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>773461194</p2>
       <p3>23050608219</p3>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p4_2>NR-4321</p4_2>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_2>Kowalski</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>Jan</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_3>Stefan</p5_subfield_3>
       <p5_6>Strzelecka</p5_6>
       <p6>1</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>61-155</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>23050608219</p10>
       <p11_1>1</p11_1>
       <p11_2>NR-4321</p11_2>
       <p12>Jan</p12>
       <p13>Kowalski</p13>
       <p14>to jest pole wielowierszowe</p14>
       <p15>to jest pole wielowierszowe</p15>
       <p16>30-10-2014</p16>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>