Pola formularza

Formularz: ZUS ZAS-55 Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15014032</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_1>
       <p2_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_3>
       <p3>[pierwszeImie]</p3>
       <p4>[nazwisko]</p4>
       <p5>[UlicaKor]</p5>
       <p6>[NrDomuKor]</p6>
       <p7>[NrLokaluKor]</p7>
       <p8>[KodPocztowyKor]</p8>
       <p9>[MiejscowoscKor]</p9>
       <p10>[KrajKor]</p10>
       <p11>[Telefon]</p11>
       <p12>[NIP]</p12>
       <p13>[REGON]</p13>
       <p14>[PESEL]</p14>
       <p15_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p15_1>
       <p15_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p15_2>
       <p16_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p16_subfield_>
       <p16_subfield_4>[nazwa pełna]</p16_subfield_4>
       <p16_subfield_2>[nazwisko]</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_1>[imię]</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_3>[drugie imię]</p16_subfield_3>
       <p17>[data]</p17>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_>
       <p19>[data]</p19>
       <p20>[data]</p20>
       <p21>[Rachunek]</p21>
       <p22>[Data wypełnienia]</p22>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ZAS-55</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15014032</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2_1>1</p2_1>
       <p2_3>NR-4321</p2_3>
       <p3>Jan</p3>
       <p4>Kowalski</p4>
       <p5>Półwiejska</p5>
       <p6>1</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>61-155</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>PL</p10>
       <p11>500600400</p11>
       <p12>8875155741</p12>
       <p13>773461194</p13>
       <p14>23050608219</p14>
       <p15_1>1</p15_1>
       <p15_2>NR-4321</p15_2>
       <p16_subfield_>2</p16_subfield_>
       <p16_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p16_subfield_4>
       <p16_subfield_2>Kowalski</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_1>Jan</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_3>Stefan</p16_subfield_3>
       <p17>30-10-1990</p17>
       <p18_>1</p18_>
       <p19>30-10-1990</p19>
       <p20>30-10-1990</p20>
       <p21>453054504926965134154839080720</p21>
       <p22>30-10-2014</p22>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>