Pola formularza

Formularz: ZUS ZAS-23 Wniosek o skrócenie/wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15013938</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_1>
       <p2_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_3>
       <p3>[pierwszeImie]</p3>
       <p4>[nazwisko]</p4>
       <p5>[UlicaKor]</p5>
       <p6>[NrDomuKor]</p6>
       <p7>[NrLokaluKor]</p7>
       <p8>[KodPocztowyKor]</p8>
       <p9>[MiejscowoscKor]</p9>
       <p10>[KrajKor]</p10>
       <p11>[Telefon]</p11>
       <p12>[NIP]</p12>
       <p13_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p13_subfield_>
       <p13_subfield_4>[nazwa pełna]</p13_subfield_4>
       <p13_subfield_2>[nazwisko]</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_1>[imię]</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_3>[drugie imię]</p13_subfield_3>
       <p14>[data]</p14>
       <p15>[pole wielowierszowe]</p15>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p16_>
       <p17_1_subfield_0>[imię]</p17_1_subfield_0>
       <p17_1_subfield_1>[nazwisko]</p17_1_subfield_1>
       <p17_2>[dataUrodzenia]</p17_2>
       <p18_1_subfield_0>[imię]</p18_1_subfield_0>
       <p18_1_subfield_1>[nazwisko]</p18_1_subfield_1>
       <p18_2>[dataUrodzenia]</p18_2>
       <p19_1_subfield_0>[imię]</p19_1_subfield_0>
       <p19_1_subfield_1>[nazwisko]</p19_1_subfield_1>
       <p19_2>[dataUrodzenia]</p19_2>
       <p20>[Data wypełnienia]</p20>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ZAS-23</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15013938</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2_1>1</p2_1>
       <p2_3>NR-4321</p2_3>
       <p3>Jan</p3>
       <p4>Kowalski</p4>
       <p5>Półwiejska</p5>
       <p6>1</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>61-155</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>PL</p10>
       <p11>500600400</p11>
       <p12>8875155741</p12>
       <p13_subfield_>2</p13_subfield_>
       <p13_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p13_subfield_4>
       <p13_subfield_2>Kowalski</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_1>Jan</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_3>Stefan</p13_subfield_3>
       <p14>30-10-1990</p14>
       <p15>to jest pole wielowierszowe</p15>
       <p16_>1</p16_>
       <p17_1_subfield_0>Jan</p17_1_subfield_0>
       <p17_1_subfield_1>Kowalski</p17_1_subfield_1>
       <p17_2>30-10-1985</p17_2>
       <p18_1_subfield_0>Jan</p18_1_subfield_0>
       <p18_1_subfield_1>Kowalski</p18_1_subfield_1>
       <p18_2>30-10-1985</p18_2>
       <p19_1_subfield_0>Jan</p19_1_subfield_0>
       <p19_1_subfield_1>Kowalski</p19_1_subfield_1>
       <p19_2>30-10-1985</p19_2>
       <p20>30-10-2014</p20>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>