Pola formularza

Formularz: ZUS RD-3 Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek - bez wysyłki do PUE ZUSPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15009932</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect1743>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect1743>
       <pI_1>[NIP]</pI_1>
       <pI_2>[REGON]</pI_2>
       <pI_3>[PESEL]</pI_3>
       <pI_4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_4>
       <pI_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_5>
       <pI_6>[pole wielowierszowe]</pI_6>
       <pI_7>[UlicaKor]</pI_7>
       <pI_8>[NrDomuKor]</pI_8>
       <pI_9>[NrLokaluKor]</pI_9>
       <pI_10>[KodPocztowyKor]</pI_10>
       <pI_11>[MiejscowoscKor]</pI_11>
       <pI_12>[KodKraju]</pI_12>
       <pI_13>[Telefon]</pI_13>
       <pI_14_>[Wartość wyboru w polu pI_14. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pI_14_>
       <pI_14_3_2>[Data wypełnienia]</pI_14_3_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RD-3</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15009932</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect1743></rect1743>
       <pI_1>8875155741</pI_1>
       <pI_2>773461194</pI_2>
       <pI_3>23050608219</pI_3>
       <pI_4>1</pI_4>
       <pI_5>NR-4321</pI_5>
       <pI_6>to jest pole wielowierszowe</pI_6>
       <pI_7>Półwiejska</pI_7>
       <pI_8>1</pI_8>
       <pI_9>1</pI_9>
       <pI_10>61-155</pI_10>
       <pI_11>Poznań</pI_11>
       <pI_12>PL</pI_12>
       <pI_13>500600400</pI_13>
       <pI_14_>1</pI_14_>
       <pI_14_3_2>30-10-2014</pI_14_3_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>