Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: CIT/8SP (2) (archiwalny) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwoleniaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14893389</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <temP_B:P_Bupo_id>[pole wielowierszowe]</temP_B:P_Bupo_id>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1>
       <p6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2>
       <p6>[nazwaPelna]</p6>
       <pB1_8>[Pole tekstowe]</pB1_8>
       <pB1_9>[data]</pB1_9>
       <pB1_10>[dataRozpoczeciaDzial]</pB1_10>
       <pB1_11>[nazwaPelna]</pB1_11>
       <pB1_12>[NIP]</pB1_12>
       <pB1_13>[Pole kwoty]</pB1_13>
       <pB1_p14>[Pole kwoty]</pB1_p14>
       <pB1_p15>[Pole kwoty]</pB1_p15>
       <pB1_16>[Pole kwoty]</pB1_16>
       <pB1_17>[Pole kwoty]</pB1_17>
       <pB1_18>[Pole kwoty]</pB1_18>
       <pB1_19>[Pole kwoty]</pB1_19>
       <pB1_20>[Pole kwoty]</pB1_20>
       <pB1_21>[Pole kwoty]</pB1_21>
       <pB2_8>[Pole tekstowe]</pB2_8>
       <pB2_9>[data]</pB2_9>
       <pB2_10>[dataRozpoczeciaDzial]</pB2_10>
       <pB2_11>[nazwaPelna]</pB2_11>
       <pB2_12>[NIP]</pB2_12>
       <pB2_13>[Pole kwoty]</pB2_13>
       <pB2_p14>[Pole kwoty]</pB2_p14>
       <pB2_p15>[Pole kwoty]</pB2_p15>
       <pB2_16>[Pole kwoty]</pB2_16>
       <pB2_17>[Pole kwoty]</pB2_17>
       <pB2_18>[Pole kwoty]</pB2_18>
       <pB2_19>[Pole kwoty]</pB2_19>
       <pB2_20>[Pole kwoty]</pB2_20>
       <pB2_21>[Pole kwoty]</pB2_21>
       <pC1_22>[Pole tekstowe]</pC1_22>
       <pC1_23>[data]</pC1_23>
       <pC1_24>[Pole kwoty]</pC1_24>
       <pC1_25>[Pole kwoty]</pC1_25>
       <pC2_22>[Pole tekstowe]</pC2_22>
       <pC2_23>[data]</pC2_23>
       <pC2_24>[Pole kwoty]</pC2_24>
       <pC2_25>[Pole kwoty]</pC2_25>
       <pC3_22>[Pole tekstowe]</pC3_22>
       <pC3_23>[data]</pC3_23>
       <pC3_24>[Pole kwoty]</pC3_24>
       <pC3_25>[Pole kwoty]</pC3_25>
       <pC3_28>[Pole kwoty]</pC3_28>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[data]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CIT/8SP (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14893389</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <temP_B:P_Bupo_id>to jest pole wielowierszowe</temP_B:P_Bupo_id>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_1>10</p6_1>
       <p6_2>10</p6_2>
       <p6>Pełna nazwa testowa</p6>
       <pB1_8>test pola tekstowego</pB1_8>
       <pB1_9>30-10-1990</pB1_9>
       <pB1_10>30-10-1990</pB1_10>
       <pB1_11>Pełna nazwa testowa</pB1_11>
       <pB1_12>8875155741</pB1_12>
       <pB1_13>10</pB1_13>
       <pB1_p14>10</pB1_p14>
       <pB1_p15>10</pB1_p15>
       <pB1_16>10</pB1_16>
       <pB1_17>10</pB1_17>
       <pB1_18>10</pB1_18>
       <pB1_19>10</pB1_19>
       <pB1_20>10</pB1_20>
       <pB1_21>10</pB1_21>
       <pB2_8>test pola tekstowego</pB2_8>
       <pB2_9>30-10-1990</pB2_9>
       <pB2_10>30-10-1990</pB2_10>
       <pB2_11>Pełna nazwa testowa</pB2_11>
       <pB2_12>8875155741</pB2_12>
       <pB2_13>10</pB2_13>
       <pB2_p14>10</pB2_p14>
       <pB2_p15>10</pB2_p15>
       <pB2_16>10</pB2_16>
       <pB2_17>10</pB2_17>
       <pB2_18>10</pB2_18>
       <pB2_19>10</pB2_19>
       <pB2_20>10</pB2_20>
       <pB2_21>10</pB2_21>
       <pC1_22>test pola tekstowego</pC1_22>
       <pC1_23>30-10-1990</pC1_23>
       <pC1_24>10</pC1_24>
       <pC1_25>10</pC1_25>
       <pC2_22>test pola tekstowego</pC2_22>
       <pC2_23>30-10-1990</pC2_23>
       <pC2_24>10</pC2_24>
       <pC2_25>10</pC2_25>
       <pC3_22>test pola tekstowego</pC3_22>
       <pC3_23>30-10-1990</pC3_23>
       <pC3_24>10</pC3_24>
       <pC3_25>10</pC3_25>
       <pC3_28>10</pC3_28>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>30-10-1990</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p34>10</p34>
       <p35>test pola tekstowego</p35>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>