Pola formularza

Formularz: Ppwg (ZUSBM) Zlecenie płatnicze-zapłata ZUS przez Blue Media / wpłata gotówkowa na rachunek ZUS (e-Składka)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14515823</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <refreshForm>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</refreshForm>
       <zaplac1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplac1>
       <pO5>[Pole kwoty]</pO5>
       <nip>[NIP]</nip>
       <nazwisko>[nazwisko]</nazwisko>
       <imie>[pierwszeImie]</imie>
       <kraj>[KodKraju]</kraj>
       <ulica>[Ulica]</ulica>
       <nrDomu>[NrDomu]</nrDomu>
       <nrLokalu>[NrLokalu]</nrLokalu>
       <miejscowosc>[Miejscowosc]</miejscowosc>
       <kodPocztowy>[KodPocztowy]</kodPocztowy>
       <email>[Mail]</email>
       <pO6>[RachunekZUS]</pO6>
       <tytul>[Pole tekstowe]</tytul>
       <zaplac>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplac>
       <rect907_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect907_4>
       <rect907>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect907>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>Ppwg (ZUSBM)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14515823</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <refreshForm></refreshForm>
       <zaplac1></zaplac1>
       <pO5>5</pO5>
       <nip>8875155741</nip>
       <nazwisko>Kowalski</nazwisko>
       <imie>Jan</imie>
       <kraj>PL</kraj>
       <ulica>Strzelecka</ulica>
       <nrDomu>1</nrDomu>
       <nrLokalu>1</nrLokalu>
       <miejscowosc>Poznań</miejscowosc>
       <kodPocztowy>61-155</kodPocztowy>
       <email>test@test.pl</email>
       <pO6>3</pO6>
       <tytul>test pola tekstowego</tytul>
       <zaplac></zaplac>
       <rect907_4></rect907_4>
       <rect907></rect907>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>