Umowy, pisma, wnioski

Sortuj według: nazwy | daty | popularności
  • WU-V Wypowiedzenie umowy w związku z wprowadzoną zmianą regulaminu świadczenia usług przez Vectra S.A.
    Prawo do wypowiedzenia umowy świadczenia usług telekomunikacyjnych zależy od tego, czy wynika z dostosowania umów i regulaminów do zmian w prawie, czy też jego podstawa wynika bezpośrednio ze zmian podjętych przez operatora,...
    3893
    Brak głosów
  • PT Protokół przekazania - przejęcia środka trwałego
    Dokument PT (przekazanie środka trwałego) jest dokumentem potwierdzającym nieodpłatne wprowadzenie środka trwałego do ewidencji i na stan majątku trwałego jednostki. Ze względu na to, że prowadzić należy jedną ewidencję środków trwałych i...
    3865
    Brak głosów
  • NO Nota odsetkowa
    Odsetki za zwłokę w regulowaniu zobowiązań umownych mogą stanowić koszty uzyskania przychodu i powinny być ujęte zarówno dla celów podatkowych, jak i rachunkowych. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 32 ustawy o podatku dochodowym od os...
    3685
    Brak głosów
  • EPR Ewidencja przychodów ryczałtowych z możliwością wysyłki JPK_EWP (1)
    Podatnicy, którzy dokonali wyboru rozliczenia podatku zarówno z działalności gospodarczej, jak i z najmu, dzierżawy i umów podobnych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zobowiązani są dla celów...
    3673
    Brak głosów
  • P Pozew
    Pozew należy złożyć na urzędowym formularzu (A) w sprawach, które podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, tj. w sprawach, w których powód dochodzi:  1) roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość...
    3518
    Brak głosów
  • US Umowa sprzedaży
    Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.  Inne zasady obowiązują w przypadku sprzedaży rzeczy między dwoma...
    3484
    Brak głosów
  • WUOC Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC pojazdu
    Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC pojazdu Umowa podlega rozwiązaniu po wcześniejszym złożeniu drugiej stronie oświadczenia o jej wypowiedzeniu. Regułą jest, że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed...
    3468
    Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (2 głosy)
  • WUMP Wniosek o urlop macierzyński po porodzie
    Do dnia porodu pracownica ma prawo korzystać ze zwolnienia lekarskiego, a nie z urlopu macierzyńskiego. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 1)   20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,...
    3442
    Brak głosów
  • Ood (ZUS) Odwołanie od decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    Odwołanie od decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Odwołania od decyzji ZUS rozpatruje sąd powszechny – pracy i ubezpieczeń społecznych. Sprawy procedury związanej z prowadzeniem tego typu postępowań określone są w art. 459...
    3309
    Brak głosów
  • WUN Wypowiedzenie umowy najmu (Wynajmujący)
    Wypowiedzenie umowy najmu przybierze inne zasady w przypadku, gdy termin wypowiedzenia wynika z umowy, inaczej, gdy stosowane są terminy ustawowe, a jeszcze inaczej, gdy chodzi o wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego wynajmowanego na cele...
    3306
    Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)