PIT

PIT

Sortuj według: nazwy | daty | popularności
 • PIT-37 (29) (2022) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty)
  PIT-37 (29) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2022 r.  Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym: wyłącznie za pośrednictwem...
  Liczba pobrań: 4 199 772
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.8 (40 głosów)
 • PIT-36 (30) (2022) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  PIT-36 (30) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2022 r.  Deklaracja PIT-36 przeznaczona jest dla osób, które: prowadziły: pozarolniczą działalność gospodarczą...
  Liczba pobrań: 1 884 731
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (24 głosy)
 • PIT-28 (25) (2022) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ...
  PIT-28 (25) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2022 r. Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych, osiągających przychody objęte ryczałtem od przychodów...
  Liczba pobrań: 1 320 145
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.9 (11 głosów)
 • PIT-36L (19) (2022) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  PIT-36L stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2022 r. Formularz jest przeznaczony dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne...
  Liczba pobrań: 953 803
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (3 głosy)
 • PIT/B (20) (2022) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
  PIT/B (20) stanowi załącznik do deklaracji głównej, którą stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2022 r.  Formularz PIT/B stanowi informację o wysokości dochodu...
  Liczba pobrań: 638 503
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (2 głosy)
 • ORD-ZU (2) Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji
  Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Wyjaśnienie przyczyny korekty składane jest na druku ORD-ZU. Formularz ORD-ZU jest dołączany do korygowanej deklaracji...
  Liczba pobrań: 301 150
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.8 (41 głosów)
 • PIT-11 (29) (2023) Informacja o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, wypłaconym ...
  PIT-11 (29) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2023 r.    Formularz PIT-11 stanowi informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. PIT-11...
  Liczba pobrań: 195 968
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (4 głosy)
 • ORD-ZU (3) Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji
  Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Wyjaśnienie przyczyny korekty składane jest na druku ORD-ZU. Formularz ORD-ZU jest dołączany do korygowanej deklaracji...
  Liczba pobrań: 134 791
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2.5 (10 głosów)
 • PIT-38 (16) (2022) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  PIT-38 (16) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2022 r. Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym: uzyskali przychody: a) z odpłatnego...
  Liczba pobrań: 133 057
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • PIT-16A (13) (2022) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od ...
  PIT-16A (13) wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.   Formularz składa osoba fizyczna osiągająca przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, zwana dalej "podatnikiem". Termin...
  Liczba pobrań: 117 523
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (6 głosów)