Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
  • CAN-PL 1 Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą
    Formularz przeznaczony jest dla osób zamieszkałych w Polsce, które zamierzają złożyć wniosek o kanadyjską rentę z Zabezpieczenia na wypadek śmierci lub o świadczenie emerytalne, dla osoby pozostałej przy życiu, dla dziecka pozostałego...
    Liczba pobrań: 938
    Brak głosów
  • PIT-40A/11A (21) (od 2022) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych ...
    Roczne obliczenie podatku (PIT-40A) organy rentowe sporządzają podatnikom uzyskującym dochody, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8 ustawy, tj. w szczególności z tytułu emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków...
    Liczba pobrań: 5 688
    Brak głosów
  • KRUS SR-26 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
    Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu: ubezpieczonego, uprawionego do emerytury/renty z ubezpieczenia, członka rodziny osoby ubezpieczonej, bądź uprawnionej do emerytury lub renty (małżonek, wdowa/wdowiec,...
    Liczba pobrań: 3 050
    Brak głosów
  • KRUS UD-2 Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników
    Druk należy wypełnić zgodnie z treścią poszczególnych rubryk, gdy treść rubryki nie odpowiada stanowi faktycznemu należy wpisać myślnik "-". W części I zgłoszenia należy wpisać dane dotyczące rolnika - właściciela (posiadacza...
    Liczba pobrań: 3 758
    Brak głosów
  • KRUS SR-24A Wniosek o zasiłek macierzyński
    Zasiłek macierzyński przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 z późn. zm). Zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej, kt...
    Liczba pobrań: 2 511
    Brak głosów
  • KRUS SR-26 (archiwalny) Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
    Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu: ubezpieczonego, uprawionego do emerytury/renty z ubezpieczenia, członka rodziny osoby ubezpieczonej, bądź uprawnionej do emerytury lub renty (małżonek, wdowa/wdowiec,...
    Liczba pobrań: 2 965
    Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (3 głosy)
  • KRUS UD-2Z Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
    Ubezpieczeniu zdrowotnemu rolników podlegają m.in.: osoby, które spełniają warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników, którzy są rolnikami lub domownikami w rozumieniu przepisów ustawy  z dn. 20...
    Liczba pobrań: 3 286
    Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (4 głosy)
  • CEEB B Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz B - budynki i lokale ...
    Deklarację można składać: 1) w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można...
    Liczba pobrań: 7 932
    Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (2 głosy)
  • KRUS SR-20 Wniosek o emeryturę, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy
    Wnioskodawca zamieszkały w Polsce, posiadający okresy ubezpieczenia za granicą i w Polsce, który ubiega się o przyznanie emerytury rolniczej, powinien złożyć wniosek o to świadczenie na obowiązującym formularzu KRUS SR-20. Do tego formularza...
    Liczba pobrań: 4 516
    Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (4 głosy)
  • PIT-40A/11A (20) (archiwalny) (od 2020) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o ...
    Roczne obliczenie podatku (PIT-40A) organy rentowe sporządzają podatnikom uzyskującym dochody, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy, tj. w szczególności z tytułu emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków...
    Liczba pobrań: 5 478
    Twoja ocena: Brak Średnia: 3.6 (5 głosów)