GUS

GUS

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • GUS SP (2019) s.3 Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2019 - załącznik strona 3
  Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP – ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2019 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji...
  Liczba pobrań: 533
  Brak głosów
 • GUS SP (2019) s.15 Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2019- załącznik strona 15
  Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP – ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2019 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji...
  Liczba pobrań: 503
  Brak głosów
 • GUS SP (2019) s.20 Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2019 - załącznik strona 20
  Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP – ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2019 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji...
  Liczba pobrań: 506
  Brak głosów
 • GUS SP (2019) s.13 Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2019 załącznik strona 13
  Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP – ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2019 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji...
  Liczba pobrań: 496
  Brak głosów
 • GUS SPo (2019) Objaśnienia do formularza SP za rok 2019
  Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP – ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2019 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji...
  Liczba pobrań: 703
  Brak głosów
 • GUS SP-3 (2019) Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw za rok 2019
  Formularz SP-3 przekazuje się do: Urzędu Statystycznego, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź Termin przekazania sprawozdania: do 16 marca 2020 r.  Przekazywane dane chronione są tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępniane,...
  Liczba pobrań: 9 589
  Brak głosów
 • GUS Z-05 (2020) Badanie popytu na pracę
  Formularz GUS Z-05 "Badanie popytu na pracę" należy przekazać w terminie do 6. dnia roboczego po kwartale sprawozdawczym do Urzędu Statystycznego ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz. Formularz składa się z trzech części. W pierwszej...
  Liczba pobrań: 3 299
  Brak głosów
 • GUS F-01/s (2019) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych za rok 2019
  Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych należy przekazać/wysłać w terminie do 30 marca 2019 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3...
  Liczba pobrań: 828
  Brak głosów
 • GUS H-01/g (2020) Sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych
  Placówki gastronomiczne są to zakłady i punkty gastronomiczne stałe i sezonowe, których przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos. Placówki...
  Liczba pobrań: 670
  Brak głosów
 • GUS Z-03 (2020) Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
  Formularz GUS Z-03 należy przekazać w terminie do 11. dnia kalendarzowego następnego miesiąca po I, II i III kwartale. Formularz Z-03 składa się z jednej części zatytułowanej "Dane dotyczące jednostki sprawozdawczej", w której...
  Liczba pobrań: 2 401
  Brak głosów