Firmowe

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • OoWK Ogłoszenie o wynikach konkursu
  Ogłoszenie o wynikach konkursu zawiera w sobie następujące sekcje: 1. Zamawiający - w tej sekcji podajemy informacje m.in.: kto przeprowadzał konkurs, nazwa i adres zamawiającego, rodzaj zamawiającego, podział obowiązków między...
  Liczba pobrań: 371
  Brak głosów
 • ZZW Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy  jest sporządzane by umożliwić wykonawcom uzyskanie informacji o udzielanym zamówieniu, a także umożliwienie im zakwestionowania wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia...
  Liczba pobrań: 371
  Brak głosów
 • OPS-1 (1) (archiwalny) Zawiadomienie o odwołaniu/wypowiedzeniu/zmianie pełnomocnictwa szczególnego
  Wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.  Zawiadomienie OPS-1 może być złożone  przez osobę ustanawiającą pełnomocnika szczególnego (tj. przez podatnika, płatnika, inkasenta, spadkobiercy, następcy prawnego, osoby...
  Liczba pobrań: 371
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • WowN Wniosek o wypłatę nagrody
  Oprócz standardowych elementów wynagrodzenia pracowniczego, pracodawca może przyznać zatrudnionym osobom świadczenia dodatkowe, takie jak prowizje, premie, nagrody. Ich wysokość i częstotliwość zależeć może od kilku czynników....
  Liczba pobrań: 371
  Brak głosów
 • ZUS-US-34 (archiwalny) Wniosek o potwierdzenie zaświadczenia A1- porozumienie wyjątkowe na podstawie art ...
  Formularz ZUS-US-34 jest wnioskiem o potwierdzenie zaświadczenia A1. Na podstawie ar. 3 ust.2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 – osoby, do których ma zastosowanie rozporządzenie podstawowe, są...
  Liczba pobrań: 370
  Brak głosów
 • GUS M-01 (2015) (archiwalny) Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w 2015 r.
  Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w...
  Liczba pobrań: 369
  Brak głosów
 • GUS G-01 (2014) (archiwalny) Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów za rok 2014
  Formularz wypełniają podmioty (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) zużywające materiały według załączonej listy asortymentowej na wszystkie cele (w tym ró...
  Liczba pobrań: 367
  Brak głosów
 • ZUS US-31 (archiwalny) Informacja w celu wydania zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia ...
  Deklaracja ZUS US-31 obowiązuje od dnia 29 czerwca 2018 r. i może go złożyć osoba starająca się o wydanie zaświadczenia A1 w związku z pracą najemną w Polsce i pracą na własny rachunek wykonywaną w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii...
  Liczba pobrań: 366
  Brak głosów
 • POdS Pełnomocnictwo ogólne do prowadzenia spraw spółki
  Jako ogólne pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki podmiot może określonej osobie lub grupie osób udzielić prokury. Jest ona pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru...
  Liczba pobrań: 366
  Brak głosów
 • GUS Z-06 (2014) (archiwalny) Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy za 2014 rok
  Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy należy przekazać do 20 stycznia 2015 r. /3 lutego 2015 r. Miejscem składania sprawozdania jest: Urząd Statystyczny 85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 1-3 Przed wypełnieniem należy...
  Liczba pobrań: 366
  Brak głosów