ZUS USI Inf Informacja do wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Wersja: 3403/18 | Pobrań: 925 | Obowiązuje od: 2019-01-21
Brak głosów

Opis: ZUS USI Inf Informacja do wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Wypełnij ten wniosek, jeżeli chcesz otrzymać interpretację indywidualną.

Gdzie złożyć wniosek

w Oddziale ZUS w Gdańsku lub Lublinie albo innej dowolnej placówce ZUS.

Jak opłacić wniosek 

 • Opłacić od wniosku uiszcza się na rachunek oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego do rozpatrzenia wniosku:
  – O/ZUS Gdańsk, 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33, PKO BP S.A. I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie I Centrum Korporacyjne w Warszawie, numer rachunku: 26 1020 5590 0000 0902 8090 1015;
  – O/ZUS Lublin, 20-601 Lublin, ul. T. Zana 36-38C, PKO BP S.A. I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie I Centrum Korporacyjne w Warszawie, numer rachunku: 61 1020 5590 0000 0302 8160 1019. 
 • Na wpłacie w polu tytułem należy podać:
  – NIP wnioskodawcy,
  – „opłata za wniosek o wydanie interpretacji”

Ważne!

 • Jeśli we wniosku o wydanie interpretacji opisujesz więcej niż jeden stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe zapłać za każdy z nich. Opłata 40 zł powinna być wielokrotnością każdego z opisanych stanów lub zdarzeń oddzielnie.
 • W przypadku, gdy z wnioskiem występujesz jako osoba upoważniona załącz pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy. Formularz pełnomocnictwa dostępny jest na naszej stronie www.zus.pl lub Platformie Usług Elektronicznych w zakładce „Wzory dokumentów“ (Pełnomocnictwo ZUS-PEL).

Podstawa prawna:

Art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887).
Art. 34–35 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.