ZUS RP-7 (archiwalny) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Wersja: 8/16 | Pobrań: 31917 | Obowiązuje od: 2016-06-17
3.5 5 | Głosów: 10
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.5 (10 głosów)

Opis: ZUS RP-7 (archiwalny) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawione przez pracodawcę (albo prawnego następcę pracodawcy, syndyka bądź likwidatora)  na druku ZUS RP-7 jest dokumentem potwierdzającym wysokość wynagrodzeń pracowników byłych lub obecnych.

Zaświadczenie ZUS Rp-7 potwierdza  okres zatrudnienia pracownika oraz osiągane przez niego zarobki w danym zakładzie pracy. Formularz ten wystawia pracodawca swoim aktualnym , a także  byłym pracownikom. Podczas wypełniania tego zaświadczenia, pracodawca lub osoba przez niego upoważniona  powinna bazować na dokumentach pracowniczych,  m.in. listy płac, karty wynagrodzeń.

Pracodawca w zaświadczeniu ujmuje:

  • okres zatrudnienia danego pracownika, informację na jakim stanowisku był zatrudniony pracownik , rodzaj wykonywanej pracy oraz uzupełnia wymiar czasu pracy,
  • datę do kiedy pracownik pobierał wynagrodzenie, okresy, w których pracownik pobierał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, okres zasiłkowy,  w jakich okresach pobierał zasiłek opiekuńczy lub świadczenia rehabilitacyjne,
  • okresy urlopu bezpłatnego, urlopu bezpłatnego udzielonego na wychowanie dzieci lub urlopu wychowawczego,
  • wynagrodzenie pracownika, przychód (dochód) lub uposażenie w wybranym okresie.
  • informację, w którym oddziale ZUS i pod jakim numerem konta (NKP) zgłaszał swoich pracowników do 31.12.1998r.
  • dokumenty, na podstawie których wystawił zaświadczenie.

Zaświadczenie ZUS RP-7 jest wymagane przy składaniu wniosku o emeryturę, załączane powinno być również do głównego wniosku przy ubieganiu się o ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego.

Więcej informacji:
http://www.zus.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.)

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.