ZUS-N-10 Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Wersja: 26.09.2012 | Pobrań: 2677
4 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (1 głos)

Opis: ZUS-N-10 Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Formularz N-10 jest załącznikiem składanym przy wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Formularz wypełnia w całości zakład pracy (pracodawca). Rozpoczynając wypełnianie należy podać NIP pracodawcy, który nie będzie widoczny na wydruku.
W ankiecie należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania w formie opisowej oraz zaznaczyć w kratkach właściwą odpowiedź.

Wywiad zawodowy nie jest wymagany jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia lub osoba niezdolna do pracy jest ubezpieczonym prowadzącym działalność pozarolniczą.

W ankiecie należy uwzględnić charakter pracy wykonywanej przez pracownika, rodzaj pracy, czy jest to praca w pełnym czy w niepełnym wymiarze godzin, podać warunki i czynniki szkodliwe pracy oraz określić stopień ciężkości pracy (od lekkiej do bardzo ciężkiej).

Podczas wypełniania ankiety należy wszystkie odpowiedzi  skonsultować z inspektorem BHP (jeżeli została utworzona służba BHP).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz.U. Nr 273, poz. 2711 z późn. zm.).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.