ZUS EZZ Wniosek osoby zamieszkałej za granicą o zmianę danych adresowych/nazwiska/imienia

Wersja: 1335/17 | Pobrań: 521 | Obowiązuje od: 2017-04-01
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: ZUS EZZ Wniosek osoby zamieszkałej za granicą o zmianę danych adresowych/nazwiska/imienia

Gdy mieszkasz za granicą, za pomocą tego formularza możesz przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informacje: 

  • o zmianie swoich danych adresowych,
  • o zmianie nazwiska/imienia,
  • dotyczące wypłaty polskiego świadczenia,
  • o zmianie numeru rachunku bankowego.

Jeśli mieszkasz w Polsce, wypełnij formularz EZP.

Jeśli mieszkasz za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w państwie, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym, na Twój wniosek wypłacimy Ci świadczenie na Twój rachunek bankowy prowadzony w państwie w którym mieszkasz (z zastrzeżeniem punktów 5, 6 i 7).

Wniosek prześlij do tej placówki ZUS, która wydała decyzję w Twojej sprawie. Dane adresowe placówki znajdziesz w decyzji.

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.