ZUS ERP-6 Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

Wersja: 1591/17 | Pobrań: 10732 | Obowiązuje od: 2017-04-01
Brak głosów

Opis: ZUS ERP-6 Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

Formularz należy dołączyć do wniosku o:
 • emeryturę,
 • emeryturę pomostową,
 • emeryturę częściową,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • świadczenie przedemerytalne,
 • ustalenie kapitału początkowego,
 • rentę rodzinną – jeżeli osoba zmarła, po której ma być przyznana renta, nie miała ustalonego prawa do
świadczenia.

Na załączniku należy podać kolejno – od ukończenia 15 lat życia – okresy składkowe, np.: okres ubezpieczenia – zatrudnienia, prowadzenia pozarolniczej
działalności, czynnej służby wojskowej oraz okresy nieskładkowe, np.: okres nauki w szkole wyższej, okres opieki nad małym dzieckiem.
Jeżeli występują, należy wpisać także:

 • okresy ubezpieczenia społecznego rolników, okresy pracy w gospodarstwie rolnym lub prowadzenia tego gospodarstwa,
 • okresy ubezpieczenia w państwach Unii Europejskiej/ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu albo w państwach, z którymi Polska zawarła umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2009 Nr 205, poz. 1585).

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dzień dobry,

najlepiej proszę skontaktować się z ZUS w tej sprawie: http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

telefon: 22 560 16 00

Witam, mam pytanie odnośnie wniosku rp6 muszę wypełnić formularz w imieniu dzieci nieletnich po śmierci ojca i nie wiem czyje nam wpisać dane byłego męża czy swoje w miejscu dane wnioskodawcy? Z góry dziękuję

Dodaj Twój komentarz

Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.
 
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.