ZUS ENS Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych - z wysyłką do PUE ZUS

Wersja: 3052/21(E) | Pobrań: 5005 | Obowiązuje od: 2022-07-08
Brak głosów

Opis: ZUS ENS Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych - z wysyłką do PUE ZUS

ZUS ENS to deklaracja umożliwiająca staranie się o niewypłacone świadczenia emerytalno-rentowe po osobie zmarłej, której to świadczenia te przysługują do dnia śmierci. Formularz obowiązuje od dnia 2 sierpnia i zastąpił dotychczasowy formularz ZUS Rp-18.

Do wniosku została dołączona szczegółowa strona informująca m.in. jaką sprawę można załatwić za pomocą deklaracji, kto jest uprawniony do otrzymania niezrealizowanych świadczeń oraz w jakim czasie można złożyć wniosek.

Wniosek można złożyć przed upływem 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której świadczenia przysługiwały. Wraz z deklaracją należy również dostarczyć dokumenty, na podstawie których zostanie ustalona zasadność wniosku, tj. odpis aktu zgonu, w przypadku małżonka - odpis aktu małżeństwa, w przypadku dzieci - odpis aktu urodzenia, lub inne dowody potwierdzające prowadzenie wspólnego gospodarstwa, lub iż wnioskodawca przyczynił się do utrzymania osoby zmarłej. 

Ważna informacja! Osobie wnioskującej, która mieszka na terenie Polski od wypłaconego niezrealizowanego świadczenia zostanie pobrana i odprowadzona do urzędu skarbowego zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 18%.

Formularz posiada możliwość wysyłki elektronicznej za pomocą PUE ZUS. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.