ZPCHZ Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Wersja: 07.08.2014 | Pobrań: 910 | Obowiązuje od: 2012-08-01
4 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (1 głos)

Opis: ZPCHZ Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Za sprawą nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. 2012 poz. 663) wydanego na podstawie na podstawie art. 237 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy, z dniem 1 sierpnia 2012 r. zaczęły obowiązywać nowe wzory formularzy, służące udokumentowaniu i orzekaniu o chorobach zawodowych pracowników, w tym również nowe wzory skierowań na badania.
 
Wypełniając formularz zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej należy zaznaczyć, do którego Państwowego Inspektora Sanitarnego będzie składany wniosek:
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 • Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego,
 • Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
 • Państwowego Inspektora Sanitarnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • Komendanta Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej lub
 • Inspektora Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej.
 
W formularzu należy podać takie dane jak:
 • dane osoby, której zgłoszenie dotyczy,
 • określić jej aktualną sytucję zawodową,
 • podać nazwę aktualnego zakładu pracy,
 • podać opis stanowiska pracy,
 • opisać miejsce, w którym wystąpiło narażenie zawodowe będące powodem zgłoszenia choroby zawodowej,
 • podać pełną nazwę choroby zawodowej wraz z jej pozycją w wykazie chorób zawodowych,
 • wypisać czynniki narażenia zawodowego, które wskazuje się jako przyczynę choroby,
 • określić okres przez jaki narażona była na dana osoba na działanie powyższych czynników,
 • podać uzasadnienie podejrzenia choroby zawodowej.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. 2012 poz. 663)

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.