ZoUPB Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego

Wersja: 27.09.2022 | Pobrań: 731
Brak głosów

Opis: ZoUPB Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego

Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego zawiera w sobie następujące sekcje:

1. Nazwa jednostki projektowania, autor projektu budowlanego, adres

2. Rodzaj i nazwa projektu budowlanego

3. Nazwa i adres inwestycji

4. Data uzgodnienia projektu budowlanego

 

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, gdzie wyróżniamy:

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

2. Powierzchnia

3. Wysokość

4. Liczba kondygnacji nadziemnych , poziomów podziemnych

5. Warunki usytuowania

6. Kategoria zagrożenia ludzi, gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowe

7. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

8. Klasa odporności pożarowej

9. Podział obiektu budowlanego na strefy pożarowe

10. Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób

11. Urządzenia przeciwpożarowe

12. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

13. Rozwiązania zamienne do wymagań ochrony przeciwpożarowej

14. Inne ważne dane

 

Zawiadomienie kończy pieczęć rzeczoznawcy i podpis.

Formularz został zamieszony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.