WZIN-B Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Bydgoszcz

Wersja: 17.12.2012 | Pobrań: 442
Brak głosów

Opis: WZIN-B Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Bydgoszcz

Wymagane dokumenty

  1. dowód osobisty /do wglądu/
  2. wniosek o zmianę imienia lub nazwiska.
  3. odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy  /jeżeli osoba urodziła się poza Bydgoszczą/
  4. odpis zupełny aktu małżeństwa /jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza Bydgoszczą/
  5. odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci /jeżeli dzieci urodziły się poza Bydgoszczą/
  6. oryginał dowodu wpłaty
  7. inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska

Opłaty
za wydanie decyzji: 37,00 zł.
Termin załatwiania sprawy
do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy .
Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Dodatkowe informacje
Podanie o wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, pokój 7 A, tel. 52 58 58 400.

Dokumenty należy złożyć osobiście, według miejsca pobytu stałego lub ostatniego pobytu stałego.

Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej

https://um.bydgoszcz.pl

Podstawa prawna:

art. 2, art. 4, art. 9, art. 10, art. 12 ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska /tekst jednolity Dz.U. z 2008 r., Nr 220, poz. 1414/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 267/.

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.