WZIN-B Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Bydgoszcz

Wersja: 17.12.2012 | Pobrań: 326
Brak głosów

Opis: WZIN-B Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Bydgoszcz

Wymagane dokumenty

  1. dowód osobisty /do wglądu/
  2. wniosek o zmianę imienia lub nazwiska.
  3. odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy  /jeżeli osoba urodziła się poza Bydgoszczą/
  4. odpis zupełny aktu małżeństwa /jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza Bydgoszczą/
  5. odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci /jeżeli dzieci urodziły się poza Bydgoszczą/
  6. oryginał dowodu wpłaty
  7. inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska

Opłaty
za wydanie decyzji: 37,00 zł.
Termin załatwiania sprawy
do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy .
Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Dodatkowe informacje
Podanie o wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, pokój 7 A, tel. 52 58 58 400.

Dokumenty należy złożyć osobiście, według miejsca pobytu stałego lub ostatniego pobytu stałego.

Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej

https://um.bydgoszcz.pl

Podstawa prawna:

art. 2, art. 4, art. 9, art. 10, art. 12 ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska /tekst jednolity Dz.U. z 2008 r., Nr 220, poz. 1414/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 267/.

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.