WUN Wypowiedzenie umowy najmu (Najemca)

Wersja: 09.04.2013 | Pobrań: 2542
Brak głosów

Opis: WUN Wypowiedzenie umowy najmu (Najemca)

Przepisy prawa zawierają ściśle określone zasady wypowiadania umowy najmu w przypadku, gdy jedną ze stron jest konsument. W innym przypadku istnieją zasady wskazane w ustawie - kodeks cywilny, lecz pozostają one modyfikowalne umownie. Strony mogą zatem dowolnie w zawartej umowie wskazać okres wypowiedzenia lub też wyeliminować jego istnienie.

Jeżeli jednak strony w umowie zawartej na czas oznaczony nie wskażą terminów, obowiązują zasady kodeksowe, tzn.:

  • gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego;
  • gdy czynsz jest płatny miesięcznie - najem można wypowiedzieć najpóźniej na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;
  • gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy dni naprzód;
  • gdy najem jest dzienny - najem można wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień naprzód.

Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.   

Podstawa prawna:

Art. 659 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.