WoZNP Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

Wersja: 15.07.2022 | Pobrań: 45032 | Obowiązuje od: 2022-07-15
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: WoZNP Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości może złożyć każdy zainteresowany, kto ma interes prawny w uzyskaniu tego zaświadczenia np. w sytuacji starania się o kredyt bank może jego wymagać lub sklep przy zakupach na raty.

Wniosek można złożyć w dowolnym czasie osobiście w siedzibie urzędu skarbowego lub urzędzie skarbowym dla największych podmiotów, wysłać listownie na adres US lub przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Urząd skarbowy wyda zaświadczeni, tylko jeżeli zostanie złożony kompletny wniosek. Należy pamiętać aby podać na nim:

- identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),

- imię/imiona i nazwisko lub nazwę oraz adres (zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności),

- cel wydania zaświadczenia oraz miejsca jego przedłożenia, 

- ilość egzemplarzy zaświadczenia, która ma zostać wydana.

Do wniosku należy również dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (potwierdzenie przelewu, skan lub zdjęcie).

Urząd będzie potrzebował również informacji czy zaświadczenie ma dotyczyć braku zaległości w podatkach czy informacji o stanie zaległości. W sytuacji kiedy organ podatkowy ujawni zaległość, a wniosek zostanie złożony o zaświadczenie o niezaleganiu, odrzuci wniosek i wyda postanowienie o odmowie w sprawie zaświadczenia.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
900 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz.1000 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty
skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.