WoZK Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej

Wersja: 28.04.2023 | Pobrań: 4440 | Obowiązuje od: 2023-03-09
Brak głosów

Opis: WoZK Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej

Wysokość zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej stanowi 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej niż 700 zł. Jeżeli zostało zakupionych więcej niż jedna kasa on-line to można skorzystać z ulgi na każdą z nich. Jednak należy pamiętać, że zwrot należy się na każdą jeżeli zaczęto z nich korzystać nie później niż w terminie 6-ciu miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży. Zwrot przysługuję przedsiębiorcom, którzy rozliczają podatek VAT (czynni podatnicy VAT), oraz tym, którzy z tego obowiązku są zwolnieniu lub wykonują wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu i ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej (bierni podatnicy VAT). W zależności od statusu podatnika VAT, zwrot rozlicza się w deklaracji VAT (czynni podatnicy VAT) lub składając wniosek do urzędu skarbowego (bierni podatnicy VAT).

O zwrot może się ubiegać podatnik, którego firma:

  • została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpoczęła prowadzenie tej ewidencji na kasie on-line
  • nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i dotąd w ogóle nie używała kasy fiskalnej ale zdecydowano, że będzie prowadzić taką ewidencję na kasie on-line.

We wniosku należy podać: imię, nazwisko (lub nazwę), adres, NIP, numer rachunku bankowego. Wypełniony wniosek składa się do naczelnika urzędu skarbowego, który zarejestrował zakupioną kasę. Wniosek można wydrukować i zanieść osobiście lub wysłać do urzędu.

Na rozpatrzenie wniosku urząd ma 25 dni od dnia jego złożenia. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zwrotu otrzymanych pieniędzy należy dokonać, jeżeli w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

  • zaprzestanie się używać kasy on-line (np. firma zostanie zamknięta, ogłoszona jej upadłość lub zostanie sprzedana, a nowy właściciel nie będzie prowadził sprzedaży na rzecz osób fizycznych)
  • trwale i bez zgody naczelnika US nie zapewnisz połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą fiskalną, a CRK (Centralny Rejestr Kas)
  • kasa fiskalna nie zostanie zgłoszona do obowiązkowego przeglądu technicznego, o najmniej raz na 2 lata (od dnia fiskalizacji lub ostatniego przeglądu technicznego).

Podstawa prawna:

-Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących
- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.