WowN Wniosek o wypłatę nagrody

Wersja: 24.11.2015 | Pobrań: 454
Brak głosów

Opis: WowN Wniosek o wypłatę nagrody

Oprócz standardowych elementów wynagrodzenia pracowniczego, pracodawca może przyznać zatrudnionym osobom świadczenia dodatkowe, takie jak prowizje, premie, nagrody. Ich wysokość i częstotliwość zależeć może od kilku czynników. 

Po pierwsze pracodawca może wskazać w umowie zawartej z zatrudnionym, że dopuszczalne jest okresowe lub związane ze szczególnym zdarzeniem lub wolą pracodawcy przyznanie premii lub nagrody. 

Po drugie fakt wypłaty nagrody wynikać może z regulaminu wynagradzania, będącego elementem składającym się na warunki zatrudnienia pracowników. 

Również wysokość nagrody uzależniona może być od warunków regulaminu wynagradzania, zapisów umowy o pracę lub też pełnej dowolności pracodawcy. Zapisy mogą również wskazywać, że pracodawca za określone zdarzenie (ściśle opisane w umowie lub regulaminie) może przyznać nagrodę w określonej wysokości lub że nagrody są przyznawane cyklicznie i od pracodawcy decyzji zależy komu iw jakiej wysokości (od – do) taka nagroda przysługuje. Tak samo możliwe jest że zapisów wynika, że pracodawca może takiej nagrody w ogóle nie przyznawać. 

Decydującym zatem zawsze są zapisy aktów prawnych, umów itp., które daną nagrodę statuują. 

Przyznanie nagrody powinno wynikać ze zdarzeń nie tyle cyklicznych, co z faktu wystąpienia jakiegoś zachowania wymagającego szczególnego honorowania u pracownika. W przypadku cyklicznych świadczeń uzależnionych np. od obrotu lub wypracowanych zysków przez pracownika, mowa powinna być o premii lub prowizji. Oczywiście możliwa jest nagroda pracownicza również w przypadku uzyskania przez zakład określonego zysku. Jeżeli kwota przekazywana jest za pracę samego pracownika – bardziej prawidłowym jest wypłata premii, a nie nagrody. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.