WoŚPwTPZ Wniosek o świadczenie pracy w trybie pracy zdalnej

Wersja: 26.04.2023 | Pobrań: | Obowiązuje od: 2023-04-26
Brak głosów

Opis: WoŚPwTPZ Wniosek o świadczenie pracy w trybie pracy zdalnej

Uzgodnienie pracy zdalnej może być dokonane z inicjatywy pracodawcy albo na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek o pracę zdalną nie oznacza zawarcia umowy w takim trybie - jest wyłącznie informacją przekazywaną pracodawcy, wskazującą kierunek, który podążać ma ustalenie warunków świadczenia pracy zdalnej. Na podstawie wniosku dojść ma do zawarcia porozumienia, które podpisać powinien pracodawca i pracownik. We wniosku możliwe jest ujęcie tych elementów, które ze strony pracownika uznaje on za istotne i na których w ramach świadczenia mu zależy. Jednocześnie nie jest to obowiązkowe, np. elementy dotyczące zasad wykorzystywania sprzętu, ekwiwalentu lub zwrotu kosztów mogą znaleźć się dopiero w zawieranym porozumieniu. Pominięcie ich we wniosku nie oznacza, że porozumienie nie powinno regulować tych kwestii w sposób uzgodniony z pracownikiem.

Podstawa prawna:

Art. 67(19) ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.