WoRWZP-K Wniosek o rejestrację/rejestrację czasową/wyrejestrowanie pojazdu Kielce

Wersja: 13.12.2022 | Pobrań: 2187 | Obowiązuje od: 2022-12-13
Brak głosów

Opis: WoRWZP-K Wniosek o rejestrację/rejestrację czasową/wyrejestrowanie pojazdu Kielce

Rejestracji, czasowej rejestracji i wyrejestrowania pojazdu dokonuje na wniosek właściciela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Jeśli właścicielem pojazdu jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot – rejestracji może dokonać starosta właściwy ze względu na siedzibę rejestrującego.

Załączniku do wniosku o rejestrację pojazdu:

 • dowód własności pojazdu, np. umowa sprzedaży,
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny, 
 • tablice rejestracyjne,
 • karta pojazdu, jeśli została wydana,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • pełnomocnictwo i opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli jest konieczne).

Rejestrację czasową dokonuje się w przypadku:

 • wywozu pojazdu za granicę,
 • przejazdu pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium Polski,
 • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania badań technicznych lub naprawy. 

Rejestracji dokonuje się na okres 30 dni. Na wniosek właściciela okres ten może zostać przedłużony.

Do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu należy dołączyć:

 • zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, 
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu, jeśli została wydana,
 • tablice rejestracyjne.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2005 nr 108 poz. 908, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. 2007 nr 186 poz. 1322, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2007 nr 137 poz. 968 z późn. zm.)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.