WoPZV(60) Wniosek o przyspieszony zwrot różnicy podatku od towarów i usług w terminie 60 dni

Wersja: 14.04.2013 | Pobrań: 473
Brak głosów

Opis: WoPZV(60) Wniosek o przyspieszony zwrot różnicy podatku od towarów i usług w terminie 60 dni

Podatnik prowadząc działalność opodatkowaną podatkiem VAT może w okresie rozliczeniowym wykazać więcej czynności dokonanych na swoją rzecz – w których był nabywcą towarów i usług niż tych, które sam wykonał na rzecz kontrahentów. W takim przypadku podatnik wykazać może w deklaracji VAT nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. W konsekwencji musi zdecydować o tym, jak postąpić z wykazaną kwotą – przenieść ją na następne okresy rozliczeniowe czy też złożyć łącznie z deklaracją wniosek o zwrot nadpłaconego podatku.  

Dokonując czynności poza terytorium Polski, lecz nie prowadząc w danym okresie czynności opodatkowanych na terytorium Polski, można wystąpić o zwrot podatku VAT związanego z czynnościami opodatkowanymi.  Odliczenie możliwe jest również w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Standardowym terminem zwrotu jest termin 60 dni pod warunkiem jednak złożenia umotywowanego wniosku w tej sprawie. Umotywowanie polega na wskazaniu podstawy prawnej zwrotu i wystąpienia przesłanek do przyspieszenia zwrotu.

W przypadku natomiast podatnika, który nie dokonuje czynności opodatkowanych na terytorium kraju ani poza terytorium kraju w danym okresie rozliczeniowym standardowym terminem zwrotu podatku będzie 180 dni, które skrócić można do dni 60, pod warunkiem przekazania łącznie z deklaracją za dany okres rozliczeniowy pisemnego wniosku. Warunkiem jednak dodatkowym przyspieszenia jest w tym przypadku dodatkowo złożenie zabezpieczenia majątkowego.

Wniosek o przyspieszenie zwrotu dotyczyć powinien całej kwoty nadwyżki, nie można wnioskować o częściowy zwrot w terminie przyspieszonym a częściowy w terminie standardowym. W przypadku braku zwrotu w ustalonym terminie podatnik może uznać jej wartość za nadpłatę a w konsekwencji – domagać się odsetek za zwłokę z tego tytułu. Do końca okresu 180 lub 60, w których zwrot się należy, nadwyżki nie traktuje się natomiast jako nadpłaty, a w konsekwencji nie nalicza się za ten czas odsetek za zwłokę.

Podstawa prawna:

Art. 87 ust. 5a ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.