WoPZNP Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (z PIT)

Wersja: 19.03.2014 | Pobrań: 1364
Brak głosów

Opis: WoPZNP Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (z PIT)

Chociaż przepisy prawa nie wskazują na konkretne przypadki, w których pozytywnie powinien zostać rozpatrzony wniosek o przyspieszenie zwrotu nadpłaty podatku PIT, to wniosek taki jest dopuszczalny. Uznać należy, że podlega on rozpatrzeniu jak każdy inny wniosek w postepowaniu, a organ powinien się do wniosku ustosunkować. W praktyce zdarza się, że wniosek taki sprawia, że organy podatkowe przyspieszają nieformalnie postepowanie w stosunku do danego podatnika na zasadzie działania na jego korzyść.

Standardowy termin zwrotu nadpłaty, określonej przez podatnika w zeznaniu PIT wynosi do 3 miesięcy od dnia złożenia tych zeznań albo deklaracji. Jeżeli zwrot wynika z korekty – termin ten liczy się od daty złożenia korekty. Nadpłata może wynikać też z tzw. czynności sprawdzających, podejmowanych przez organ skarbowy. Jeżeli podatnik otrzyma pismo w sprawie nadpłaty i zgodzi się z przedstawionym tam stanowiskiem, zwrot następuje w terminie do 3 miesięcy od upływu daty do złożenia sprzeciwu (podatnik ma na to 14 dni).
Standardowymi metodami przyspieszenia zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (wynikającego z deklaracji PIT) są:

  • jak najszybsze złożenie deklaracji podatkowej w związku z liczeniem terminu na zwrot w określony sposób (3 miesiące liczy się od daty złożenia, czyli im szybciej złożysz – tym szybciej uzyskasz zwrot),
  • jak najszybsze złożenie deklaracji podatkowej ze względu na mniejszą ilość wniosków w tym czasie (szacuje się, że większość podatników rozlicza się w kwietniu, deklaracje składane wcześniej nie będą zatem czekały w kolejce, na ich rozpatrzenie; zostaną rozpatrzone automatycznie po ich przekazaniu organowi),
  • wysyłanie druków za pomocą internetu (wniosek w tej formie nie musi być przetwarzany – wprowadzany do systemu komputerowego lecz trafia do niego automatycznie, zatem szybciej podlega on rozpatrzeniu).

Podstawa prawna:

Art. 77 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012, poz. 749 ze zm.).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.