WoPT Wniosek o przedłużenie terminu

Wersja: 30.12.2013 | Pobrań: 1556
1.8 5 | Głosów: 4
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.8 (4 głosy)

Opis: WoPT Wniosek o przedłużenie terminu

Wniosek o przedłużenie terminów dotyczyć może przede wszystkim terminów instrukcyjnych, czyli takich, których maksymalnego terminu nie przewidują przepisy prawa, lecz których dokonanie wynika z czynności urzędu lub sądu. Przedłużenie takich terminów leży w zakresie decyzji organu, który wskazał pierwotny termin.

W przypadku terminów proceduralnych lub materialnoprawnych, czyli wynikających bezpośrednio z przepisów prawa, nie ma możliwości występowania o przedłużenie terminu.

W przypadku terminów proceduralnych, czyli wynikających z toczącego się postępowania, możliwy jest wniosek o przywrócenie terminu. W takim przypadku konieczne jest wystąpienie do organu ze wskazaniem przyczyny niedopełnienia terminu, wynikającej bez winy osoby wnioskującej, łącznie z którym dopełnić należy czynności, której nie dokonano w terminie właściwym.

Terminów materialnoprawnych, zatem takich, których istnienie nie stanowi elementu procesu przed organami i sądami, nie można przywracać. Przekroczenie takiego terminu powoduje, że osoba popada w zwłokę i musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami swojego działania. Czasami możliwe jest jednak uniknięcie niektórych negatywnych konsekwencji swoich działań, np. poprzez złożenie pisma z wnioskiem o niepodleganie karze. Wniosek taki złożyć należy niezwłocznie dopełniając jednocześnie czynności, która nie została dopełniona w terminie. Wniosek taki należy złożyć przed terminem, w którym organ może mieć już uzasadnione informacje o osobie popełniającej przestępstwo. Przy czym niezwłocznie należy również dopełnić czynności, której wniosek dotyczy (np. złożyć deklarację, druk, złożyć pismo). Wniosek ogranicza wyłącznie odpowiedzialność karną, nie ogranicza jednak odpowiedzialności odsetkowej, jeżeli w danym przypadku taka odpowiedzialność ma miejsce.

Podstawa prawna:

Art. 167 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964, nr 43, poz. 296 ze zm.).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.