WoNPZKU-ukr (4) Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - w języku polskim i ukraińskim

Wersja: 3.11.2022 | Pobrań: 952
Brak głosów

Opis: WoNPZKU-ukr (4) Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - w języku polskim i ukraińskim

PESEL dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy w związku z konfliktem na Ukrainie po 24 lutego 2022 roku uciekli przed wojną i wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy mogą ubiegać się o nadanie numeru PESEL.

Nadanie numeru PESEL będzie możliwe od 16 marca 2022 roku, z dniem powszechnego uruchomienia usługi obsługi wniosków.

Co to jest PESEL

Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przypisane każdemu człowiekowi. Z numeru PESEL można wyczytać datę urodzenia oraz płeć.

PESEL jest przydatny m.in. do:

 • korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
 • założenia konta w banku,

Jak składa się wniosek o nadanie numeru PESEL

 • Papierowy wniosek składa się osobiście w dowolnym urzędzie gminy.  
 • Wniosek jest bezpłatny.
 • Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL.  
 • Wniosek musi być czytelnie podpisany.
 • Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego cudzoziemiec przekroczył  granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, akt urodzenia w przypadku dzieci).
 • Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców. Nie dotyczy to dzieci poniżej 12 roku życia.
 • Składając wniosek warto podać swój adres e-mailowy i numer telefonu posiadający polską kartę SIM oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez Internet.

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka

 • Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
 • Od osób, które skończyły 12 rok życia, będą pobierane odciski palców.
 • Potrzebna jest też fotografia biometryczna o wym. 35x45 mm.

Песель (далі PESEL) для громадян України
Громадяни України, які внаслідок конфлікту в Україні, після 24 лютого 2022 року втекли від війни та приїхали до Польщі безпосередньо з української території, можуть подати заяву про   отримання номеру PESEL.
Послуга присвоєння номеру PESEL входить в дію з 16 березня 2022 року. Відтоді можна подавати заяви.

Що таке PESEL
PESEL це індивідуальний номер, послідовність цифр (11 цифр), які присвоюються кожній людині. В номері PESEL заварта дата народження та стать.
PESEL знадобиться в наступних випадках: при отриманні медичної опіки і вакцинації, при відкритті рахунку в банку.
Як подати заяву про отримання номеру PESEL?

Заяву можна подати особисто в паперовій формі в територіальних органах.

Заява безкоштовна.

Заяву подає особа, яка хоче отримати PESEL.

Заява має бути розбірливо підписана.

Потрібно мати з собою документи,  на основі яких іноземець перетнув кордон (біометричний закордонний паспорт, паспорт громадянина України, свідоцтво про народження дитини).

При складанні заяви також необхідно здати відбитки пальців. Це не стосується дітей віком до 12 років.

При подачі заяви варто вказати електронну пошту та польський номер телефону, і погодитися на створення Довіреного профілю. Довірений профіль допомагає в вирішенні офіційних справ через Інтернет.

Як отримати номер PESEL для дитини

Для дитини заява подається батьками, опікуном чи особою, яка тимчасово опікується.

Дітям від 12 років будуть робити відбитки пальців.

Також потрібна біометрична фотографія з розмірами 35х45 мм.

Посилання на законодавство

Згідно із законом «Про допомогу громадянам України у зв’язку з збройним конфліктом на території тієї держави» № 583 від 12.03.2022

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.