WLP (2023) Wieloosobowa / zbiorcza lista płac (umowa o pracę)

Wersja: 01.01.2023 | Pobrań: 23904 | Obowiązuje od: 2023-01-01
4 5 | Głosów: 2
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (2 głosy)

Opis: WLP (2023) Wieloosobowa / zbiorcza lista płac (umowa o pracę)

Formularz obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku - zawiera zmiany dotyczące Niskich podatków - czyli obniżenie stawki PIT z 17 do 12 procent.

Druk pozwala na obliczenie wynagrodzenia:

- dla osób do 26 roku życia oraz powyżej 26 roku życia, ulga 4+, emeryci oraz ulga na powrót,
- wysokości składkek ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych. Dodatkowo umożliwia wpisanie kwot własnych,
- obliczanie podatku według stawki 12 i 32%,
- jest zgodny ze zmianami, które weszły 1 lipca 2022 roku, Nowy Ład, Niskie podatki,
- umożliwia wybór z listy kosztów uzyskania przychodów,
- wraz z PPK.

Księgowanie wypłat wynagrodzeń pracowniczych odbywa się na podstawie dowodów wewnętrznych własnych. Dowód taki powinien spełniać wszystkie warunki dowodu księgowego. Dla celów podatkowych inaczej traktować należy wynagrodzenia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie innych stosunków cywilnoprawnych. W przypadku tych drugich, kosztami podatkowymi mogą być wyłącznie wynagrodzenia wypłacone oraz odpowiednio zapłacone od tych wynagrodzeń składki ubezpieczeniowe.

W przypadku umów o pracę możliwe jest księgowanie wynagrodzeń już w miesiącu, za który są one należne, jeżeli ich wypłata nastąpi nie później niż w termiach wskazanych w ustawie – kodeks pracy. Odpowiednio składki ubezpieczeniowe rozliczane są w tym samym miesiącu, jeżeli nie są opłacane później, niż w terminach wskazanych w ustawie o składkach ubezpieczeniowych. W przeciwnych przypadkach, czyli gdy nie zostaną dopełnione powyższe terminy, składki i wynagrodzenia te księguje się w okresie ich faktycznej zapłaty.

Wynagrodzenia księgowane są w kwocie brutto, niemniej osobno zależy rozliczyć składki zapłacone za pracownika, finansowane przez pracodawcę.

Zbiorowa lista płac powinna być uzupełniana dokumentami przekazania składek ZUS do organów ubezpieczeniowych oraz zaliczek na podatek do urzędu skarbowego. Lista płac będzie bowiem wyłącznie dowodem wypłaty wynagrodzeń, nie będzie natomiast potwierdzała zapłaty świadczeń z tytułu tych wynagrodzeń do organów skarbowych i ubezpieczeniowych.

Całkowity koszt zatrudnienia, kwotę na rękę dla umowy o pracę, zlecenie i dzieło wyliczysz wygodnie w Kalkulatorze wynagrodzeń / płac na e-pity.pl

Podstawa prawna:

Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013, poz. 330 ze zm.),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1835).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.