VAT-Z (4) (archiwalny) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Wersja: (4) | Pobrań: 6435 | Obowiązuje od: 2004-04-13 do: 2016-12-31
Brak głosów

Opis: VAT-Z (4) (archiwalny) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Zgłoszenie należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na formularzu należy podać dane podatnika (nazwa pełna, REGON / Nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, PESEL) oraz adres siedziby lub zamieszkania.
W części C należy podać datę zaprzestania wykonywania czynności oraz przyczynę zaprzestania wykonywania czynności (likwidacja, upadłość, śmierć podatnika lub inna). Wypełniając formularz należy również poinformować do jakiego urzędu skarbowego została złożona ostatnia deklaracja podatkowa dla podatku od towaru i usług, wraz rokiem i kwartałem lub miesiącem.
Pola jasne wypełnia podatnik, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Formularz należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Podstawa prawna:

Art.96 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535), zwanej dalej "ustawą".

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Witam, w programie są wszystkie urzędy skarbowe. Podczas wyszukiwania najlepiej wpisywać tylko kawałek nazwy bo różnie są nazywane, albo np. miasto 

program dobry tylko trzeba mu poszerzyć bazę urzędów skarbowych, bo ma ich tylko kilka

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.