VAT-UE/A (3) (archiwalny) Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

Wersja: (3) | Pobrań: 1930 | Obowiązuje od: 2013-07-01 do: 2016-12-31
Brak głosów

Opis: VAT-UE/A (3) (archiwalny) Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

Formularz VAT-UE/A może być składany jedynie jako załącznik do formularza VAT-UE. Wypełnia się tylko w przypadku, gdy liczba kontrahentów (nabywców) przekracza liczbę wierszy przeznaczonych do ich wpisywania w części C formularza VAT-UE.

W części B załącznika do informacji (VAT-UE/A):
- w kolumnie a należy wpisać kod kraju kontrahenta (nabywcy towaru),
- w kolumnie b należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny kontrahenta (nabywcy towaru)
nadany przez państwa członkowskie właściwe dla kontrahenta,
- w kolumnie c należy wpisać łączną wartość dostaw dokonanych w okresie, za który składana jest
informacja, dla poszczególnych kontrahentów,
- w kolumnie d należy zaznaczyć 'x' dla tych pozycji, w stosunku do których ma zastosowanie procedura uproszczona, zgodnie z art.135-138 ustawy i podmiot wypełniający informację jest w tej procedurze drugim w kolejności podatnikiem.

Podstawa prawna:

Art.100 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.