VAT-7 (14) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług

Wersja: (14) | Pobrań: 84292 | Obowiązuje od: 2013-04-01 do: 2015-12-31
4.5 5 | Głosów: 34
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.5 (34 głosy)

Opis: VAT-7 (14) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług

Wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7(14) został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 394). Wzór ten obowiązuje od rozliczenia za kwiecień 2013 r. nie dłużej niż do rozliczenia za grudzień 2015 r.
W przypadku podatników dokonujących dostawy towarów, świadczących usługi lub nabywających towary lub usługi, do których to transakcji ma zastosowanie odwrotne obciążenie zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT – do rozliczenia za czerwiec 2015 r.
 
Podstawowym aktem prawnym regulującym opodatkowanie podatkiem od towarów i usług jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.
Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7 składają podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, obowiązani do składania deklaracji za okresy miesięczne, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy.
 
Deklarację składa się w urzędzie skarbowym, który jest  właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu;  jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania różnych urzędów skarbowych - urząd skarbowy właściwy ze względu na adres siedziby podatnika, jeżeli podatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, lub urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną; w przypadku gdy podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, wpisuje się Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.
Deklarację należy złożyć w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym.
Szczegółowe objaśnienia do deklaracji VAT-7 zamieszczone są na stronie Ministerstwa Finansów: 

W fillUp jest dostępny Kreator, który służy do łatwego generowania deklaracji VAT-7 (14), za pomocą, którego można krok po kroku wypełnić formularz, korzystając z podpowiedzi i wyjaśnień dotyczących poszczególnych pól wypełnianego druku. Jeśli tworzymy nowy formularz (deklarację VAT-7) za pomocą kreatora – można liczyć na automatyczne wypełnienie danych (np. kwoty do przeniesienia z poprzedniej deklaracji) na podstawie poprzednio wypełnionych formularzy dla wybranej osoby lub firmy. Istnieje także możliwość wypełnienia druku ręcznie, wybierając opcję aktywnego formularza. Wypełnioną deklarację wyślemy elektronicznie do systemu e-Deklaracje.

Więcej informacji na temat zasad wyliczeń i deklaracji VAT znajdziesz w poradnikach na www.vat-7.pl

Podstawa prawna:

- Art.99 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 394) załącznik nr 1.

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Zwrotu VAT dokonuje się na rachunek przedsiębiorcy podawany w druku CEiDG-1, pkt 28 druku (w przypadku spółki NIP-2).

W przypadku podatnika VAT, który nie jest przedsiębiorcą, numer rachunku zgłaszany jest na druku NIP-7.

A gdzie piszemy nr konta do zwrotu vat-7?

Witam,

Osoba fizyczna może korzystać bezpłatnie z formularzy do użytku prywatnego, które są oznaczone jako bezpłatne w programie.

W naszym programie są formularze z oznaczeniem bezpłatny dla osób fizycznych (do użytku prywatnego) lub jeśli używa się w nim danych firmy - jako formularz płatny (np. VAT-7).

Osoba fizyczna może korzystać bezpłatnie z wszystkich formularzy w 90-dniowym okresie próbnym (także oznaczonych jako płatne). Po tym okresie, aby z niego korzystać jako Firma, będzie wymagane wykupienie abonamentu lub opłacenie dostępu przy użyciu punktów Fillup zakupionych przez SMS.

Wykupienie abonamentu Dla Ciebie Plus nie daje możliwości wypełniania formularzy oznaczonych, jako płatne.
Formularze te (np. VAT-7) dedykowane są do użytku komercyjnego, a ich wystawcami są firmy, inne podmioty prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

ściągnąłem program jest napisane bezpłatnie, a na druku pokazuje się później ,że 90 dni bezpłatnie, a potem płatne sms. Jak to naprawdę jest

Super dzięki -;))
Z kreatorem poszło migusiem, cieszę się ze znalazłem wasza stronę.

ale szybko udało mi się załatwić sprawę

Bardzo przydatny formularz

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.