USM Umowa sprzedaży motocykla

Wersja: 18.07.2013 | Pobrań: 2838
Brak głosów

Opis: USM Umowa sprzedaży motocykla

Zawarcie umowy sprzedaży motocykla powinno, dla celów dowodowych i rejestracji pojazdu, nastąpić w formie pisemnej. Strony powinny koniecznie wymieć swoje dane osobowe oraz podpisać się. Umowa powinna szczegółowo wskazywać przedmiot umowy, czyli spowodować, że zostanie on konkretnie w niej oznaczony. Warto wymienić nie tylko numer rejestracyjny, ale również inne dane (np. pojemność, kolor, rodzaj, model).

Strony powinny ponadto oznaczyć stan nabywanego motocykla na tyle dokładnie, by możliwe było stwierdzenie ewentualnych wad, o których sprzedający wiedział lub mógł wiedzieć w momencie podpisywania umowy.

Umowa powinna wskazywać również datę przeniesienia własności oraz wydania motocykla nabywcy, a także formę i termin zapłaty ceny. Cena nie musi być wskazana w złotych polskich.

Po stronie nabywcy kupno motocykla może spowodować obowiązek złożenia deklaracji PCC-3 i rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (14 dni od dnia zawarcia umowy).

Umowa jest podstawą rejestracji motocykla oraz ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku braku zastrzeżeń dotychczasowa umowa ubezpieczeniowa wiąże do czasu, na jaki była zawarta.

Podstawa prawna:

Art. 535 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.