UmowaL Umowa lojalnościowa

Wersja: 21.10.2016 | Pobrań: 212
Brak głosów

Opis: UmowaL Umowa lojalnościowa

Umowa lojalnościowa zawierana jest z reguły jako uzupełnienie umów o współpracy, umów zlecenie lub innych podobnych z których wynika możliwość samodzielnego działania wykonującej czynności strony umowy nie tylko na rzecz zlecającego, lecz również na własną rzecz lub na rzecz innych osób. W wyniku zawierania umów lojalnościowych zobowiązujący się do określonych działań deklaruje się powstrzymywania od czynności mających w jakikolwiek sposób naruszać interes zlecającego czynności. Warunki wskazujące na obowiązek lojalności mogą stanowić również element  większej umowy o współpracy. 

Z reguły umowy lojalnościowe łączą się z określoną odpłatnością – za powstrzymywanie się w trakcie trwania umowy od działań na rzecz osób trzecich lub powstrzymywanie się od działań we własnym interesie decydujący się podpisać taką umowę otrzymać może określone wynagrodzenie liczone zarówno jako stała kwota jak i odpowiedni procent od własnych obrotów uzyskiwanych na rzecz zlecającego czy też całościowych obrotów zlecającego.

Umowa lojalnościowa należy do umów nienazwanych i zawierana jest na zasadzie wolności kontraktowania. W efekcie tego działania od stron umowy zależy ostateczny kształt i zasady, jakie wprowadzone zostaną do umowy.

Z tytułu naruszeń obowiązku lojalności naruszający może być zobowiązany zarówno do odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z umowy (Zasady winy lub ryzyka) albo też do zapłaty określonej kary wynikającej z zawartej umowy.  

Podstawa prawna:

Art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny tj. z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.