UP Umowa pożyczki

Wersja: 10.04.2013 | Pobrań: 3688
Brak głosów

Opis: UP Umowa pożyczki

Zasady umowy pożyczki zawarte są w art. 720-724 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.), o ile umowa zawarta między stronami nie stanowi inaczej lub jeżeli zawierający umowę konsument nie jest chroniony dodatkowo poprzez zakaz stosowania klauzul niedozwolonych.

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Pożyczka nie może dotyczyć rzeczy oznaczonych co do tożsamości. W przypadku takiego wydania mamy do czynienia z najmem, a nie z pożyczką. 
 
Rzeczy oznaczone co do gatunku to przedmioty, których danego egzemplarza nie identyfikują cechy, które pozostają niepowtarzalne, których nie posiadają inne egzemplarze tego samego rodzaju rzeczy. 
Rzeczy oznaczone co do tożsamości charakteryzują się cechami, których nie można przypisać innym przedmiotom podobnym i właśnie ze względu na te konkretne cechy dochodzi do wydania określonego przedmiotu celem jego zwrotu, a nie zwrotu przedmiotu podobnego, posiadającego zespół cech podobnych.
Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Umowa pożyczki nie musi być oprocentowana, niemniej istnieje możliwości naliczania odsetek z tytułu wydania jej przedmiotu.
 
Umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych pod warunkiem, że któraś ze stron transakcji nie pozostaje w związku z przeprowadzeniem tej czynności opodatkowana podatkiem VAT lub zwolniona z tego podatku. Podatek ciąży na pożyczkobiorcy. Podatek liczy się od kwoty pożyczki lub wartości pożyczanych rzeczy oznaczonych co do gatunku. Podatek wynosi 2% podstawy opodatkowania.

Podstawa prawna:

Art. 720-724 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.)

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.