SAD-BIS-WYW-TR SAD-BIS 2 - WYWÓZ + TRANZYT (karta: 1, 2, 3, 4, 5)

Wersja: 24.01.2013 | Pobrań: 117
Brak głosów

Opis: SAD-BIS-WYW-TR SAD-BIS 2 - WYWÓZ + TRANZYT (karta: 1, 2, 3, 4, 5)

W celu właściwego wypełnienia formularza prosimy zapoznać się z instrukcją.
Formularze SAD powinny być wypełnione czytelnie, pismem maszynowym lub komputerowo. Do prawidłowego umieszczenia formularza w maszynie należy wykorzystać prostokąt znajdujący się w polu 2. Jeżeli znak kontrolny znajduje się w centrum tego prostokąta, to pola w formularzu będą wypełnione równomiernie.
W wypadkach, w których wszystkie karty wybranego zestawu będą stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się ich ręczne wypełnianie tuszem, dużymi drukowanymi literami. To samo dotyczy danych, które mają zostać umieszczone na kartach wykorzystywanych w procedurze tranzytu wspólnotowego.
Formularze SAD i formularze uzupełniające SAD-BIS zawierają karty niezbędne do dokonywania formalności odnoszących się do jednej lub kilku procedur (przeznaczeń celnych), wybrane spośród zestawu 8 kart:
– karta 1, która ma być przechowywana przez organ celny, w którym dokonywane są formalności wywozowe (wysyłkowe) lub formalności tranzytu wspólnotowego,
– karta 2, która przeznaczona jest do celów statystycznych (wywóz/wysyłka),
– karta 3, która po poświadczeniu przez organy celne zwracana jest eksporterowi,
– karta 4, która w procedurze tranzytu wspólnotowego ma być przechowywana przez urząd przeznaczenia lub służyć jako dokument potwierdzający wspólnotowy status towarów,
– karta 5, która stosowana jest w procedurze tranzytu wspólnotowego jako karta zwrotna,
– karta 6, która ma być przechowywana przez organ celny, w którym dokonywane są formalności przywozowe,
– karta 7, która przeznaczona jest do celów statystycznych (przywóz),
– karta 8, która zwracana jest odbiorcy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych (Dz. U. Nr 117, poz. 1250, z późn. zm.)

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.