RdUOD(2) (archiwalny) Rachunek do umowy o dzieło (do 200 zł)

Wersja: 03.04.2013 | Pobrań: 2434 | Obowiązuje do: 1969-12-31
Brak głosów

Opis: RdUOD(2) (archiwalny) Rachunek do umowy o dzieło (do 200 zł)

Umowa o dzieło, w której przychód nie przekracza 200 zł posiadać powinna szczególny rodzaj rachunku. Przychód z tytułu takiej umowy jest bowiem opodatkowany inaczej niż w przypadku kwot wyższych – podatek pobierany jest ryczałtowo w kwocie 18% przychodu, a nie jak w sytuacjach standardowych – 18% dochodu (czyli po obniżeniu o przysługujące koszty uzyskania). 
Rachunku nie można obniżać o przysługujące koszty uzyskania, w tym koszty autorskie z tytułu rozporządzania lub wykorzystywania takich praw.
Rachunku tego rodzaju nie wystawia się w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy on wyłącznie dzieła wykonywanego w ramach tzw. Działalności wykonywanej osobiście, dla której płatnikiem pozostaje zlecający wykonanie dzieła.
Prowadzący działalność gospodarczą wystawia standardowy rachunek lub fakturę – w zależności od tego, czy pozostaje podatnikiem czynnym, czy tez zwolnionym z podatku VAT, korzystającym ze zwolnienia ze względu na wartość sprzedaży do wartości 150.000 zł.
Rachunek do 200 zł podlega standardowo również oskładkowaniu pod warunkiem, że jest wystawiany przez osobę podlegającą ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu.

Podstawa prawna:

Art. 627 – 646 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.)

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.