PZWPIP Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

Wersja: 18.03.2014 | Pobrań: 3486
Brak głosów

Opis: PZWPIP Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

Pracodawca i pracownik mają możliwość renegocjować ustalone pierwotnie warunki umów. Zmiana może powodować zarówno polepszenie, jak i pogorszenie warunków zatrudnienia. W obu przypadkach dopuszcza się umowne zawarcie porozumienia w tych sprawach. Nie ma natomiast możliwości jednostronnej zmiany warunków zatrudnienia na niekorzyść pracownika. W tym przypadku pracodawca musiałby je realizować – o ile nie dojdzie z pracownikiem do porozumienia – na podstawie wypowiedzenia zmieniającego.
Porozumienie powinno zostać podpisane przez obie strony oraz regulować nowe zasady współpracy, w szczególności wskazywać zasady współpracy (umowy o pracę), które uległy zmianie oraz podawać nowe zasady.
Porozumienie zmieniające dopuszczalne jest również w ramach wolności kontraktowania w umowach cywilnoprawnych – umowie o dzieło, zlecenie i innych podobnych. W takim przypadku strony renegocjują wcześniej zawierane kontrakty wskazując, że od określonej w porozumieniu daty współpraca odbywać się będzie na nowych zasadach.
Nie ma szczególnych zasad mówiących, jak ustala się zmiany i jak porozumienie może zmienić wcześniej zawartą umowę. Powoduje to, że akceptowalne są wszystkie zmiany odbywające się oczywiście w ramach powszechnie obowiązującego prawa.

Podstawa prawna:

Art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998, nr 21 poz. 94 ze zm.).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.