PPFMU Plan podziału funduszy masy upadłości

Wersja: 29.01.2018 | Pobrań: 354 | Obowiązuje od: 2016-01-01
Brak głosów

Opis: PPFMU Plan podziału funduszy masy upadłości

Plan podziału funduszy masy upadłości zawiera w sobie następujące dane do wypełniania:

 • określenie czy jest to ostateczny plan podziału czy częściowego planu podziału,
 • sygnatura sprawy, oznaczenie sądu, numer planu podziału, sędzia, upadły, gdzie wpisuje się imię i nazwisko upadłego i sędziego,
 • dane  Syndyka, podając imię i nazwisko, numer KRS lub w przypadku jego braku inne dane umożliwiające identyfikację,
 • numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego,
 • informacje ogólne o planie podziału, gdzie wyszczególniamy sumę podlegającą podziałowi, sumę wierzytelności w danej kategorii, stopień zaspokojenia
 • planu podziału, gdzie wyszczególnia się informacje takie jak:
  • wierzyciel,
  • aktualna suma wierzytelności na liście wierzytelności,
  • suma do wypłaty.
 • tabela sum przypadających uczestnikom postępowania na zaspokojenie innych zobowiązań masy upadłości gdzie wyszczególnia się informacje takie jak:
  • wierzyciel,
  • aktualna suma wierzytelności,
  • suma przeznaczona do złożenia do depozytu sądowego.

Formularz został zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej oraz wzoru planu podziału i ostatecznego planu podziału.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej oraz wzoru planu podziału i ostatecznego planu podziału (Dz.U. 2015 poz. 2239).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.