PKOZ Protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego

Wersja: 30.09.2022 | Pobrań: 790
Brak głosów

Opis: PKOZ Protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego

Protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego zawiera w sobie następujące sekcje:

1. Inwestor , gdzie należy podać:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres inwestora.

2. Kategoria obiektu budowlanego.

3. Adres obiektu budowlanego.

4. Data przeprowadzenia kontroli.

5. Organ nadzoru budowlanego przeprowadzającego kontrolę.

6. Uczestnicy kontroli, gdzie wyróżniamy:

 • inwestora kontroli,
 • inspektora nadzoru budowlanego,
 • kierownika budowy,
 • projektanta,

7. Dzień wezwania do przeprowadzenia kontroli

8. Ustalenia kontroli , gdzie wyróżniamy m.in:

 • zgodność obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu,
 • zgodność obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym,
 • wykonanie widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,
 • zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich,
 • czy wypełniony został obowiązek dokonania rozbiórki istniejących obiektów budowlanych.

9. Wnioski końcowe

10. Uwagi zgłoszone przez osoby uczestniczące w kontroli

Protokół kończy podpis osób uczestniczących w kontroli jak i kontrolujących.
Formularz został zamieszony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz.U. 2021 poz. 1719).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.