PIT/BR (1) (2016) Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

Wersja: (1) | Pobrań: 535 | Obowiązuje od: 2016-04-02
Brak głosów

Opis: PIT/BR (1) (2016) Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

Formularz PIT/BR stanowi załącznik do zeznania PIT-36 i PIT-36L.
PIT/BR wypełniają podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, korzystający z odliczenia od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, zwanych "kosztami kwalifikowanymi", na zasadach określonych
w art. 26e ustawy.
Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/BR.

Jednostka naukowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.), z którą podatnik zawarł umowę lub porozumienie, na podstawie której(ego) są prowadzone badania podstawowe. W przypadku gdy część D jest niewystarczająca do podania danych o wszystkich jednostkach naukowych, z którymi podatnik zawarł umowę lub porozumienie, należy wypełnić kolejny(e) załącznik(i) PIT/BR, podając w nim(nich) tylko identyfikator podatkowy NIP podatnika oraz brakujące dane w części D.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2016 poz. 440) - załącznik nr 7.

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.
 
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.