PIT5PL20 (archiwalny) Zaliczki na podatek i składki społeczne i zdrowotne - skala podatkowa dla PIT-36 (dawny PIT-5)

Wersja: 1 | Pobrań: 4041 | Obowiązuje od: 2022-07-01 do: 2022-12-31
5 5 | Głosów: 2
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)

Opis: PIT5PL20 (archiwalny) Zaliczki na podatek i składki społeczne i zdrowotne - skala podatkowa dla PIT-36 (dawny PIT-5)

Kalkulator pozwala na obliczanie wartości zaliczek PIT z działalności gospodarczej, wysokość składki społecznej i zdrowotnej zgodnie ze zmianami, które weszły 1 lipca 2022 r. związanymi z  Polskim Ładem.

Założenia:

  • Kalkulator uwzględnia nowe zasady (Polski Ład 2.0) od miesiąca czerwca (zapłata podatku w lipcu),
  • Polski Ład 2.0 zakłada stawkę 12%, kwotę wolną 30.000 zł oraz próg podatku 120.000 zł,
  • PIT-5 w PŁ 2.0: cała składka zdrowotna odliczana jest od dochodu ,
  • PIT-5L w PŁ 2.0: składka zdrowotna odliczana jest od dochodu do wysokości 8700 zł,
  • Zaznaczenie opcji [X] zaliczam składki społeczne i zdrowotne do kosztów spowoduje, że składki społeczne i zdrowotne, 
  • nie będą automatycznie uwzględniane w podstawie opodatkowania (trzeba je wpisać w kosztach),
  • Ulga dla klasy średniej jest uwzględniana dla PŁ 1.0 tylko dla PIT-5 do kwietnia włącznie,
  • Odliczenie składki zdrowotnej w czerwcu uwzględnia sumę zapłaconych składek zdrowotnych od początku roku,
  • Orientacyjna nadpłata podatku rocznego jest wyliczana wg zasad Polskiego Ładu 2.0 i oznacza różnicę między wyliczonymi zaliczkami a podatkiem rocznym.

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.