PIT-OP (2016, 2017) Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego (PIT-40A)

Wersja: 02.02.2017 | Pobrań: 3625 | Obowiązuje od: 2017-03-15
4.8 5 | Głosów: 4
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (4 głosy)

Opis: PIT-OP (2016, 2017) Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego (PIT-40A)

Oświadczenie składa się urzędowi skarbowemu w przypadku, gdy dochody pochodzą wyłącznie z organów rentowych i podatnik nie korzystających z żadnych odliczeń, a chce przekazać 1% podatku na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego, poprzez podanie nr KRS.

Oświadczenie składa się w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Oświadczenie traktuje się na równi z zeznaniem podatkowym dla potrzeb przekazywania kwoty z tytułu 1% podatku.
Oświadczenie podatnik składać może w wersji papierowej i elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego, kwoty przychodu.

Złożenie oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego nie jest obowiązkowe.

Więcej na temat oświadczenia emeryt, rencista PIT-OP 1% dla OPP znajdziesz na www.pit-op.pl

Podstawa prawna:

Art.45c ust. 3a ustawy z dnia 25 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn.zm),zwanej dalej "ustawą".
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (Dz.U. 2017 poz. 539).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.