PIT-36 (19) (2013) (archiwalny) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Wersja: (19) | Pobrań: 11550 | Obowiązuje od: 2013-11-22 do: 2014-12-31
Brak głosów

Opis: PIT-36 (19) (2013) (archiwalny) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Deklaracja PIT-36 przeznaczona jest dla osób, które:

 • prowadziły:
  • pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (również w przypadku, jeżeli korzystasz z tzw. kredytu podatkowego na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub też jeżeli rozliczasz się w jednym z pięciu kolejnych lat podatkowych po skorzystaniu z kredytu podatkowego na zasadach art. 44 ust. 7f ustawy),
  • działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
    
 •  uzyskały przychody:
  • z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
  • ze źródeł krajowych, od których byłeś zobowiązany samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
  • ze źródeł przychodów położonych za granicą bez pośrednictwa polskich płatników (innymi słowy zarobkowałeś u płatnika spoza terytorium kraju),
  • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.

Wzór formularza obowiązuje do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat za rok 2013.

Więcej informacji na temat formularza PIT-36: www.pit-36.pl

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2013 poz. 1303).

Załączniki do formularza:

 1. PIT/B (12) (2013) (archiwalny) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
 2. PIT/ZG (4) (od 2013) (archiwalny) Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku
 3. PIT/M (5) (2013) (archiwalny) Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
 4. PIT/O (19) (2013) (archiwalny) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
 5. PIT/Z (4) (2013) (archiwalny) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy, osiągniętego (poniesionej)
 6. PIT/D (23) (2013) (archiwalny) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym
 7. PIT-2K (7) (2013) (archiwalny) Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
 8. SSE-R (4) (archiwalny) Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 9. SSE/A (1) (archiwalny) Wykaz udziałów w spółkach
 10. SSE-R/A (2) (archiwalny) Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą
 11. SPR/MT (1) Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego
 12. ORD-ZU (2) (archiwalny) Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.