PIT-28/A (13) (2011, 2012) (archiwalny) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

Wersja: (13) | Pobrań: 1612 | Obowiązuje od: 2011-01-01 do: 2013-12-31
Brak głosów

Opis: PIT-28/A (13) (2011, 2012) (archiwalny) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

Formularz PIT-28/A jest załącznikiem do zeznania rocznego PIT-28. Zeznanie to składają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą jak i osoby osiągające poza działalnością gospodarczą przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Podatnicy, którzy osiągają przychody z najmu nie wypełniają poz.7 REGON oraz poz.8 Miejsce prowadzenia działalności. Wypełniają je tylko podatnicy prowadzący działalność gospodarczą.

Kwoty wynikające z części B.2 należy przenieść odpowiednio do części C zeznania PIT-28. Jeżeli podatnik wraz z PIT-28 składa PIT-28/A i PIT-28/B, przychody wykazane w wierszu 3 załącznika PIT-28/A należy zsumować z odpowiednimi przychodami opodatkowanymi według tych samych stawek wykazanymi w załączniku PIT-28/B i następnie przenieść do części C zeznania PIT-28.

Wzór stosuje się do przychodów osiągniętych za rok 2011 i 2012.

Więcej informacji na temat formularza PIT-28: www. pit-28.pl

Podstawa prawna:

Art.21 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz.930, z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą”; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Dz. U. Nr 259, poz. 1552 - załącznik nr 4.

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.