PB-15 Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (PB-15)

Wersja: 1.08.2022 | Pobrań: 209
Brak głosów

Opis: PB-15 Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (PB-15)

Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (PB-15) należy złożyć do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego: powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego lub wojewódzki inspektora nadzoru budowlany (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

Wniosek może zostać złożony przez właściciela, zarządcę obiektu lub pełnomocnika wnioskodawcy, którzy mogą być osobą fizyczną, prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej.

Na wniosku należy umieścić dane wnioskodawcy lub jego pełnomocnika tj.:

1. imię i nazwisko lub nazwa,

2. adres (kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta),

3. adres email i numer telefonu nieobowiązkowo.

Należy również uzupełnić dane obiektu:

1. data zakończenia budowy oraz opis obiektu,

2. położenie nieruchomości (województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta, identyfikator działki ewidencyjnej),

3. zaznaczyć oraz uzupełnić dane o załącznikach.

Składając wniosek w wersji papierowej należy złożyć czytelni podpis oraz uzupełnić datę. W przypadku składania go w formie elektronicznej nie jest to konieczne ale można wyrazić zgodę na doręczenie korespondencji w sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 338)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.